Kryss inn en ungdomskandidat!

Ved sist valg var unge i alderen 18-26 år dårligst til å bruke stemmeretten sin.

Kommunehuset i Nord-Fron.  Foto: Tone Sidsel Sanden

Meninger

«De som stemmer, bestemmer» heter det. Det er sant. Men en av konsekvensene av at vi unge ikke benytter oss av stemmeretten vår er at vi heller ikke kan være med å påvirke morgendagens politikk.

Samtidig som 40 000 unge streiket for klimaet tidligere i vår, bidro regjeringen drastisk til å forverre klimakrisen ved å åpne 90 nye blokker til oljenæringen. Når 1 av 4 elever ikke fullfører skolen, må vi inn og ta grep. Med en gang du velger å sitte hjemme i stede for å oppsøke ditt valglokale, overlater du samtidig fremtiden din til andre.

Heldigvis finnes det alternativer til å overlate fremtiden til kun middelaldrene menn og kvinner. I mange kommuner i dag stiler flere engasjerte ungdommer til valg, og de stiller til valg for nettopp deg som er ung i dag! En ungdomskandidats viktigste rolle er å være en ungdoms stemme der hvor beslutningene tas.

I Nord-Fron er det flere parti som har med ny frisk pust, med yngre kandidater. Det er ungdom som brenner for levende lokalsamfunn og en god fremtid for alle. Dette er viktig for fremtiden! På Arbeiderpartiet sin liste finner du flere ungdommer som vil arbeide for at Nord-Fron kommune skal være en trygg kommune for alle og vokse opp i.

Vi i Arbeiderpartiet skal tørre og satse på ungdommen, fordi det er ungdommen som er fremtiden. Vi vil blant annet innføre gratis utleie av kommunale bygg til ungdomsaktiviteter. Gi tilskudd til bedrifter som vil ta inn sommervikarer og innføre et gratis aktivitetskort for ungdom.

Vi vil bygge sterke fellesskap – også for ungdom. Er du enig med meg, da må du stemme Arbeiderpartiet og krysse en ungdomskandidat.

Godt valg!