Sæter og Holdbrekken: - Omsorg må tas på alvor!

Eldreomsorgen skal være best mulig, ikke billigst mulig.

Rådhuset i Ringebu kommune.  Foto: Silje Josten Lien

Meninger

Det får vi til ved å si nei til kommersialisering av omsorgen, og ja til flere ansatte med hele, faste stillinger.

Høyreregjeringen vil åpne døra på vidt gap for kommersielle aktører som ønsker seg inn i norsk velferd. Selskapene ønsker seg inn for å tjene penger, og for å tjene penger må det kuttes i kvaliteten på tilbudet, antall ansatte eller de ansattes lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår. Uansett hvor det kuttes, går det ut over de eldre som trenger omsorg.

Arbeiderpartiet vil styrke den gode, offentlige omsorgen og samarbeidet med ideelle aktører. Med flere ansatte med bedre tid, som har hele, faste stillinger, blir også kvaliteten i eldreomsorgen bedre. I dag møter for mange et stort antall omsorgsarbeidere i hverdagen. Det skaper unødvendig utrygghet. Alle fortjener å omgås mennesker de kjenner og føler seg trygge på.

Vi må bygge en eldreomsorg som er tilpasset morgendagens eldre. Alle skal kunne ha en aktiv alderdom med gode aktivitetstilbud. De som vil og kan bo hjemme, skal kunne gjøre det, og de som bor på sykehjem, skal ha trygge ansatte rundt seg, få gode opplevelser i hverdagen og serveres sunn og god mat.

I dag lever trolig mellom 80 000 og 100 000 mennesker med demens i Norge. Antallet er ventet å doble seg om 20 år. Derfor går Arbeiderpartiet til valg på at våre kommuner skal være demensvennlige. Arbeiderparti-styrte Trondheim er et godt eksempel på en kommune som har gått foran. De har blant annet egne møteplasser for personer med demens, aktivitetstilbud for hjemmeboende, god opplæring til helsepersonell, gratis trygghetsalarm og ordning med aktivitetsvenn. Flere kan lære av Trondheim og AP´s ordfører Rita Ottervik.

Arbeiderparti-styrte kommuner er garantisten for en best mulig, ikke billigst mulig eldreomsorg. Vi vil ha en eldreomsorg som gir eldre trygghet, verdighet og frihet, med gode vilkår for de ansatte.