- Sør-Fron må bli en heltidskommune

Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Sør-Fron ønsker flere hele stillinger.

Jone-Elisabeth Strand (Ap) stiller som ordførerkandidat i årets kommunestyrevalg.  Foto: Silje Josten Lien

Meninger

I dag jobber bare 1 av 3 ansatte innen helse og omsorg i norske kommuner heltid. Det er ikke godt nok når vi vet at hele stillinger er bra både for de ansattes arbeidsvilkår og for kvaliteten på velferdstjenestene. Derfor er heltid en av mine fanesaker, og en av Arbeiderpartiets hovedsaker både sentralt og lokalt. En slik heltidskultur er svært viktig for tjenestemottakere og ansatte, det skaper trygghet og forutsigbarhet for begge parter.

Tryggheten tjenestemottaker får av å vite at den personen som kommer innom alltid kommer bort til hen og legger en hånd på skulderen og sier navnet sitt, fordi tjenestemottakeren selv hører og ser dårlig. Dette er slike små, men kjempeviktige ting som gjør at vi kan yte bedre tjenester til de som trenger det.

Heltid er en gevinst for tre parter: arbeidsgiver, arbeidstaker og tjenestemottaker. Kommunene blir også stadig tvunget til å effektivisere tjenestene på grunn av kutt i statlige overføringer, derfor må vi se på muligheter for å effektivisere den kommunale driften. Ser man til Fredrikstad kommune, er flere heltidsstillinger det største effektiviseringsgrepet som kan gjøres der ifølge ordfører Jon-Ivar Nygård.

Tviler ikke et sekund på at dette vil lønne seg for Sør-Fron kommune på sikt også. Heltid handler også om likestilling og like muligheter. Helse- og omsorgssektoren er overrepresentert når det gjelder ufrivillig deltid, og i helse- og omsorg jobber det uten tvil flest kvinner.

Hvorfor skal kvinner måtte finne seg i dårligere vilkår enn menn, selv om de tross alt har valgt en yrkesretning som er vi er helt avhengig av at flere ønsker å velge? Det blir ikke mer attraktivt å utdanne seg som helsefagarbeider når kommunene ikke kan lokke med større stillinger enn 45 %, med jobb annenhver helg.

Jeg vet om ansatte i Sør-Fron som har det slik i dag, det er på ingen måte et valg de har tatt fordi de ønsker det, det er fordi de ikke har noe annet valg. Vi har flere konkrete grep som vi kommer til å iverksette umiddelbart dersom vi kommer i posisjon. Sør-Fron Arbeiderparti vil være en garantist for at antallet hele stillinger i kommunen øker dersom vi kommer i posisjon.