Vern og utbygging i Ringebu

Leder i Ringebu Arbeiderparti, Frode Myrvang har et leserinnlegg i Dølen 29.08 som vi finner å måtte kommentere.

Rådhuset i Ringebu.  Foto: Silje Josten Lien

Meninger

Myrvang skriver at Arbeiderpartiet straks tok tak da de fikk høre om forslaget til utvidelse av nasjonalparker, og fikk til et opprop mot planene fra alle Ap-ordførere og partiledere i dalen. Det var et godt initiativ som alle partia gjerne hadde slutta seg til om vi hadde blitt spurt. Det vi derimot ikke har gitt tilslutning til var ordfører Fossmos brev til Klima- og miljødep i juni 2018, der han selv foreslår utvida vern av Fampen-området. Dette ble gjort uten politisk behandling, og uten engang å orientere grunneiere, rettighetshavere og en sterkt berørt nabokommune.

Så prøver Myrvang seg på en omskriving av prosessen rundt behandlingen av Kommuneplanens arealdel. Det er forståelig at Ringebu Ap føler behov for å skylde på andre for den totalt mislykkede strategien de valgte for behandlingen av utbyggingsområder på østsida av dalen. Faktum er at når planen kom til andre gangs behandling rett  etter at Ap hadde fått rent flertall i kommunestyret lå alt til rette for å kunne vedta en plan med en betydelig ny hyttebygging på østsida. Planen hadde vært ute til første gangs høring, og det var innsigelse til mengden ny fritidsbebyggelse. Etter god administrativ og politisk dialog med overordna myndigheter var signala at innsigelsen kunne trekkes ved en reduksjon fra høringens 1030 tomter til 7-800 tomter.

Ap mente at 800 nye tomter  var altfor lite, og valgte å trosse innsigelsene og tvert imot øke antall nye tomter til 1117. Dette er trolig første gang i norgeshistorien at en kommune velger å legge ut en plan på ny høring der en gjør det motsatte av hva innsigelsesmyndighetene krever av endring. Dette vedtaket ble gjort vinteren 2016, rett etter at reintellingene synte et dramatisk fall i bestanden i Rondane Sør. Dårligere forhandlingsstrategi går det neppe an å velge, og to og et halvt år etter har vi resultatet. Planen endte i departementet for endelig avgjørelse, og vedtaket der ble 70 nye tomter på Venabygdsfjellet, og INGEN i de områdene Ringebu Ap hadde prioritert; Øksendalen/Skotten. Dette er realitetene, og det er ingen tvil om at Ringebu kommune hadde kommet mye bedre ut om Ringebu Ap hadde fulgt vårt råd og valgt dialog framfor konfrontasjon med overordna myndigheter.