Rødt i Sør-Fron, et nytt alternativ for bekjempelse av forskjells-Norge

Rødt stiller for første gang i historien til valg ved kommunevalget i Sør-Fron kommune.

Kommunehuset i Sør-Fron.  Foto: Dølen/Arkiv

Meninger

For første gang er det dermed et reelt alternativ på venstresiden i kommunen. Vi vil inn i kommunstyret fordi vi vil bekjempe forskjells-Norge lokalt. En konkret sak er barnetrygden som blir regnet som inntekt og kommer til fratrekk ved beregning av sosialstønad.

I Sør-Fron Kommune berører dette direkte ca 45 barn. At en universell ordning som barnetrygd skal fratas de svakeste i samfunnet virker for oss helt bakvendt og urimelig. Barnetrygden økte fra 970kr. til 1054kr fra mars 2019. De pengene hører hjemme hos familiene.

Tallene er klare: andelen barn som vokser opp i hjem med vedvarende lavinntekt øker. Hvert tiende barn regnes i dag som barn som lever i fattigdom.  Grunnene til at mennesker havner i fattigdom er mange og problemet er sammensatt, f.eks tilhørighet til et godt arbeidsliv, og ifølge økonomen Pikettys forskning har vi lært at økonmisk klassetilhørighet går i arv. 

Pr. dag utgjør barnetrygden ca 34kr, noe som høres lite ut, men det kan utgjøre en stor forskjell.  Disse 34 kronene kan holde barn innafor normalen, hindre utenforskap og være den lille forskjellen som får en familie til å holde hjula igang.

Rødt i Sør-Fron er det eneste partiet som her helt konkrete på dette i vårt valgprogram, og vi kan garantere at vi kommer til å jobbe for dette fra 1.dag. Den sikreste måten å være med å bekjempe barnefattigdom i Sør-Fron kommune er å stemme Rødt i Sør-Fron. Vi går til valg på å bekjempe forskjells-Norge lokalt.

Stem Rødt i Sør-Fron

Hilsen Sør-Fron Rødt