Gudbrandsdalstinget består av ordførerne i alle kommunene i Gudbrandsdalen:

Krever at Nortura lytter til sine eiere, og viderefører anlegget på Otta.

Gudbrandsdalstinget mener det er helt uakseptabelt å legge ned Norturas anlegg på Otta.

Illustrasjonsbilde  Foto: Guro Vollen

Meninger

Over 120 arbeidsplasser på Otta blir borte dersom anlegget blir lagt ned. Det vil være svært dramatisk for hele Gudbrandsdalen og den enkelte familie som blir rammet.

En nedleggelse av Nortura Otta vil være en kraftig, unødvendig og provoserende sentralisering innenfor en sektor som nettopp nyter godt av distriktenes verdier.

Gudbrandsdalstinget har forståelse for at ledelsen i Nortura ønsker å styrke selskapets resultat. Svaret kan likevel ikke være flere ansatte nær Oslo, større enheter og færre arbeidsplasser der verdiene reelt skapes.

Nortura Otta har gjennom flere tiår bidratt til og høstet av samspillet med lokale produsenter, reiselivet, kommuner og forbrukere. Norturas solide posisjon i vår region er et resultat av dette gode samspillet.

Det er lagt fram gode alternativer for videreføring av anlegget på Otta som både styrker Norturas konkurransekraft og ivaretar regionens interesser. Gudbrandsdalstinget krever at Nortura vurderer disse videreføringsalternativene grundig og objektivt.

Norturas eiere i hele Innlandet har sagt tydelig fra. De vil beholde slakteriet på Otta. Gudbrandsdalstinget krever at Nortura lytter til sine eiere.


Ordfører Mariann Skotte

Sign.

Ordfører Astrid Skomakerstuen Ruste

Sign.

Ordfører Eldri Siem

Sign.

Ordfører Edel Kveen

Sign.

Ordfører Bjarne Eiolf Holø

Sign.

Ordfører Harald Sve Bjørndal

Sign.

Ordfører Rune Støstad

Sign.

Ordfører Ole Tvete Muriteigen

Sign.

Ordfører Arne Fossmo

Sign.

Ordfører Jon Halvor Midtmageli

Sign.

Ordfører Anette Mudalslien

Sign.

Ordfører Ingunn Trosholmen

Sign.