Dølen mener: - Folk har krav på å vite hvordan offentlige midler brukes

Det er en selvfølge for oss å skrive om kommunale og regionale disponeringer.
Meninger

Forrige uke var Regionrådet og Midt-Gudbrandsdalen næringsforening på studietur til Sveits. Regionrådet betalte reise, mat og opphold for 14; til sammen 150 000 kroner. Dette er av offentlige midler, penger som skal komme fellesskapet til gode. Det er ikke opp til lokalavisa å avgjøre om dette er riktig bruk av midler, men vi har ei oppgave om å informere om hva en slik tur koster, hvordan fellesskapets penger forvaltes. Dette er av offentlig interesse.

Vi stiller spørsmålet folk flest lurer på, når de blant annet ser oppdateringer på sosiale medier fra turen: Hvor mye koster dette? Hvem betaler?

Hva privat næringsliv bruker penger på får bli opp til den enkelte bedrift, men så snart det dreier seg om offentlig sektor, har folk rett på å få vite hva pengene går til. For oss handler dette om å opplyse, informere og framlegge fakta, ikke å kritisere for å skape møteplasser. Åpenhet må ikke forveksles eller sidestilles med kritikk. Det er en selvfølge for oss å skrive om kommunale og regionale disponeringer. Vi gjør det samme som lokalpolitikere gjør hver dag: Stiller spørsmål om kostnad sett opp mot nytten. Det gjør vi på vegne av lokalsamfunnet.

Så dreier ikke dette seg om å skape store overskrifter, eller «clickbait». Det er å undervurdere medienes rolle og troverdighet å påstå at en sak som setter søkelys på offentlig pengebruk er et forsøk på å få klikk.

Alle vet at det å prate sammen, skape møteplasser, bygge relasjoner og ha gode opplevelser sammen, er viktig. De som var med til Sveits hadde sikkert en hyggelig opplevelse. Sikkert nyttig også. Lørdag hadde da også Dølen en sak om reisefølge sitt møte med Kjetil Jansrud og opplevelsen av å være i Wengen og overvære utforrennet. «Alle» vil mene at for å skape et levende lokalsamfunn er det vesentlig at politikere, byråkrater og næringsdrivende møtes.

Så er da heller ikke det poenget. Søkelyset er på pengebruk. Skal ikke allmenheten få vite hvordan offentlige organ forvalter pengene? Jo, selvfølgelig skal de det.

Den største forståelsen for dette har politikerne selv. Ordfører Rune Støstad sier til Dølen at han forstår at det stilles spørsmål ved en slik tur. – Vi stiller oss de samme spørsmålene sjøl, sier han. Varaordfører i Ringebu kommune, Kristin Teigen, sier de gjør vurderinger på turer fra gang til gang. Og det er slik det må være, det er godt vi har politikere som er ydmyke for spørsmål og åpne for evalueringer.

Å få en offentlig debatt om bruk av offentlige midler, er det som ganger samfunnet best. Mange vil mene at det er riktig å bruke offentlige penger på en studietur til Sveits, fordi det har en nytteverdi. Andre vil kanskje tenke at pengene kunne vært brukt på en annen måte.

Åpenhet er en forutsetning for at innbyggerne skal få gjøre seg opp en mening om fellesskapets verdier, og slik bli aktive og engasjerte deltagere i samfunnet.