Halve sannheter og dobbeltkommunikasjon fra Elvestuen

I Dølen den 21. januar kommer Klima- og miljøminister Ola Elvestuen med et forsvar for offentliggjøringen av lister over lisens og kvotejegere fra Jegerregisteret.

  Foto: Illustrasjonsbilde

Meninger

Elvestuen påstår her at personvern bare handler om hvor arbeidskrevende det er å trekke slike lister ut av offentlige registre. Dette kan ikke stemme!

Elevstuen har to ganger unnlatt å svare på spørsmål om offentliggjøring av lister over er lisens og kvotejegere er innenfor rammene i konsesjonsbestemmelsene for Jegerregisteret. Vet ikke ministeren svaret?

Elvestuen skyver Miljødirektoratet foran seg i denne saken. Fakta her er at Klima- og miljødirektoratet fikk ankesaken til seg, for så og sende denne tilbake til direktoratet med påtegning om at departementet ville ha saken til seg om det på nytt ble avslag. Ministerens forvarer selv iherdig offentliggjøringen av listene over de som utfører en samfunnsoppgave han er sterkt imot.

Om ministeren er så opptatt av åpenhet som han gir inntrykk av i sin selektive bruk av lovverk og offentlig regelverk så sørger han for at det dokumentet som instruerer Jegerregisteret til å offentliggjøre listene blir åpent tilgjengelig for innsyn. Det samme må han gjøre med Miljødirektoratets skriftlige vurdering av personvernkonsekvenser DPIA i denne saken .

At Klima- og miljødepartementet og Miljødirektoratet tar lett på trusler og sjikane fra rovdyraktivister er ikke annet enn trist. Når man forsvarer handlingen med halve svar og dobbeltkommunikasjon så gjør ikke det saken bedre. For de som støtter forvaltning av rovvilt med lokal forankring gjennom lisens og kvotejakt så er dette ren og skjær ministeraktivisme!