Fagre ord og grell praksis fra DNT

Siste nummer (1/20) av magasinet Fjell og Vidde har et intervju med styreleder i Den norske turistforening (DNT), Per Hanasand.

Strålvatnet 

Meninger

Styrelederen for DNT påpeker i intervjuet med Fjell og Vidde at vi har en stor utfordring med tanke på arealbruk og naturmangfold., og viser til at 500 kvadratkilometer med inngrepsfri natur har forsvunnet de 5 siste åra.

Hanasand siterer FN Naturpanel som slår fast at naturkrisen er like alvorlig som klimakrisen. Hvert år bruker vi opp mer natur enn naturen selv klarer å gjenskape. Vi har en alvorlig naturkrise, der landskap endres, arter dør ut eller ender opp som sterkt truet. Økosystemene vi mennesker selv er helt avhengige av for å overleve, står i fare for å bli ødelagt.

DNT-styrelederen erkjenner at «Vi står antakelig foran et tiår der vi må bygge uten å ødelegge natur, og bli mye flinkere til å ta vare på det vi har. Lang større områder må vernes mot menneskelige inngrep, og det må bli dyrt å gjennomføre naturinngrep.» «Vi i DNT skal ta vår del av ansvaret», sier styrelederen I DNT. «Vi skal gå grundig gjennom vårt eget fotavtrykk og vedta en bærekraftstrategi som sikrer at vi gjør det vi kan for å redusere vår belastning på natur og klima. Og vi skal fortsette å presse på for en naturforvaltning og arealpolitikk som tar naturkrisen på alvor. Det er store, men viktige forsetter fram mot 2030. «

Dette intervjuet kunne vært oppløftende og til inspirasjon, om det ikke var for hva DNT gjør i praksis. Jeg har et konkret og ulykksalig eksempel fra et vakkert fjell-landskap i Gudbrandsdalen. På tvers av egne uttalte verdier for naturvern, insisterer Den norske turistforening her på å bygge ei helt ny og stor DNT-hytte med tilhørende stinett midt i et stort og til dels urørt våtmarksområde der man vet at det med sannsynlighet hekker sårbare og rødlistede fuglearter.

DNT har utallige hytter, store og små, og det er ingen fare for at vi nordmenn ikke kan få dekket behovet vårt for et aktivt friluftsliv, spesielt ikke om vi velger det enkle og sporløse friluftslivet som DNT på papiret forfekter.

Så hvorfor vil DNT nettopp nå, i ei tid hvor vi er til de grader bevisste på den alvorlige naturkrisa, presse seg inn i (enda) et urørt område med ei ny stor hytte og tilhørende stinett som vil generere trafikk og aktivitet inn i et naturområde som mest av alt trenger å få være i fred for menneskelig forstyrrelse og uro?

Dette er stikk i strid med hva DNT-styrelederen proklamerer i intervjuet. Dronningsetra ved Strålvatnet er et eksempel på det motsatte av hva han hevder at Den norske turistforeningen står for; en arealpolitikk som tar naturkrisen på alvor! Men så har vi denne fjellvettsregelen da: Det er ingen skam å snu, heller ikke for DNT!

Jeg er en av dem som kjemper for å verne om naturmangfoldet ved Strålvatnet, og jeg ber dere: Legg bort planen om Dronningsetra! Den er hverken DNT eller Dronning Sonja verdig!