Åpent brev til helseminister Bent Høie: - Grunn til bekymring for sårbare og utsatte eldre

I en tid med økt isolasjon og økt press på de kommunale helse- og omsorgstjenestene grunnet korona er det all grunn til å være ekstra bekymret for de mest sårbare og utsatte eldre, skriver Pensjonistforbundet i et brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen mener det er all grunn til å være ekstra bekymret for de mest sårbare og utsatte eldre under koronapandemien.   Foto: Johnny Syversen

Meninger

Noen kaller koronapandemien for en trykk-koker for vold. I en tid der alle kulturaktiviteter er avlyst og dagsentra og lokale møteplasser som kafeer og eldresentra ikke holder åpent, blir enda flere eldre isolert i sine hjem. Noen vil da bli isolert hjemme hos personer som utøver vold mot dem. Når kommunene nedskalerer omsorgstilbud til for eksempel hjemmeboende personer med demens, øker belastningen på allerede utslitte pårørende. Når strikken strekkes for langt kan det føre til økte spenninger og konflikter som kan resultere i vold.

Alle kommuner må ta denne problematikken på alvor og sørge for at de har muligheter til å fange opp og hjelpe voldsutsatte eldre. Derfor må kommunene heller enn å bygge ned, øke innsatsen inn mot hjemmeboende eldre som står i fare for å bli utsatt for vold og overgrep.

Fra forskning vet vi at beboere på sykehjem utsettes for vold, overgrep og forsømmelser både fra medbeboere, pårørende og ansatte. Når sykehjemmene og beboerne nå er isolert fra omverdenen må ansatte oppfordres til å bruke avviksmeldingssystemet aktivt for å dokumentere uheldige hendelser og avvik.

Pensjonistforbundet ber helse- og omsorgsministeren om å følge opp dette og iverksette nødvendige tiltak.

Pensjonistforbundet er organisasjon for pensjonister og uføretrygdede med 250 000 medlemmer. Jan Davidsen er forbundsleder.