Utsett flytting og nedlegging av Granheim lungesjukehus

Den planlagte nedleggelsen av Granheim lungesykehus midt i en lungepandemi strider imot enhver fornuft. Behovet for smittesikrede bygg til rehabilitering for lungepasienter er mer presserende nå enn på mange tiår. 
Meninger

Vi kan ikke akseptere at helseforetaksmodellens sterke økonomikrav perverterer helsetjenestenes primærfunksjon og uthuler helseforetaksenes mulighet til å etterleve sørge-for-ansvaret til lungepasienter, deriblant også mange covid19-pasienter.


Det er ikke mer ansvarlig å trygge økonomien enn å trygge landets lungepasienter. Økonomi kan ikke trumfe innbyggernes og skattebetalernes samfunnskontrakt med helsemyndighetene.

Vi er blitt gjort kjent med at det av pasienter er levert inn anmeldelser på forholdet med anvisning til Straffelovens § 172 vedrørende grovt uaktsom tjenestefeil.


Undertegnede organisasjoner ber med dette om at Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst trekker planene om nedleggelse av Granheim, salg eller utleie av eiendommene, og enhver plan om flytting og nedskalering av Granheim lungesykehus.
Nå er tiden for å investere i større rehabiliteringskapasitet for lungepasienter, ikke for kutt.


Organisasjonene Redd Sykehusene i Innlandet og Bevar Granheim sykehus imøteser en reell behandling av vår henvendelse, og ikke kun som en orienteringssak. Vi ber med dette ansvarlige institusjoner om å vedta ikke å legge ned Granheim Lungesykehus, men å bevare det som lungerehabilitering, ihvertfall frem til 2022, og lengre dersom lungepandemien strekker ut i tid.
Pasientene må ha et reelt og smittesikkert tilbud med en reell kapasitet. Det kan kun Granheim tilby.