- Hva var det de forstod om lungesykdom den gangen som dagens styrende mennesker ikke forstår?

Granheim lungesykehus er 115 år. Sist fredag kom jeg hjem etter 12 døgns rehabilitering på Granheim.

Hedvig Ekre mener det er galskapens vedtak å legge ned Granheim.  Foto: Ane Vaet (arkiv)

Meninger

Det var med sorg, vemod og mismot jeg reiste fra dette fantastiske stedet nå, for om ikke noen griper inn og gjør om på galskapens vedtak så blir dette sykehuset lagt ned! Mitt første møte med Granheim var på poliklinikken der i 1998. Det ble gjort tester, tatt prøver og jeg fikk min diagnose, kols. Etter dette har jeg gått til årlige kontroller og jeg har hatt 4 rehabiliteringsopphold der. Med min alvorlige lungesykdom stod jeg i arbeid fram til høsten 2013, jeg var da nærmere 62år, noe jeg kan takke Granheim og deres kompetanse og hjelp for!

Hva denne plassen betyr for alle med lungesykdom forventer jeg ikke at friske skal forstå fullt ut, men jeg forventer at vi pasienter og fagfolk blir hørt og trodd!

På Granheim får vi diagnostisering, medisinering, hard trening/rehabilitering og undervisning/ kunnskap om sykdommen vår. De får oss opp av sofaen og ufarliggjør hard trening. ALT under samme tak og i møte med de samme høyt kompetente ansatte år etter år.


Reagerer på nedleggelse midt under en lungepandemi: - Uakseptabelt å la økonomi gå framfor pasientenes helse og sikkerhet

- Vi gir oss ikke før Sykehuset Innlandet og Helse Sør Øst ser viktigheten av å beholde Granheim Lungesykehus.


Her er leger, sykepleiere, psykiatrisk sykepleier, hjelpepleiere, fysioterapeuter, sosionom, aktivitør og alle har opparbeidet seg spesialkompetanse innen lungesykdom. ALLE fra overlege til kjøkkenpersonale og renholdere vet mye eller noe om lungesykdom. Tidligere var det ergoterapeut og ernæringsfysiolog der også. På Granheim er vi i et miljø fritt for parfyme, blomster og stearinlys, mange lungesyke får store pusteproblemer av dette, ute har vi frisk, ren luft, fine turterreng, både flatmark og bakker.

Med lungesykdom og pusteproblemer følger ofte angst, dette får vi god hjelp til å bearbeide ved samtaler med psykiatrisk sykepleier.

Jeg vil påstå at å bevare Granheim er god samfunnsøkonomi, vi står lenger i jobb, vi greier oss lenger i vårt eget hjem, behovet for hjemmesykepleie og plass på institusjon utsettes. Alt dette må da bety noe.

Nå skal vi inn i 11. og 12.etg på Lillehammer sykehus, sengeposten skal være i 11. og reduseres fra 25 til 10 sengeposter!!! Fra før av har de for liten plass på medisinsk avd. 11.etg. Jeg var innlagt på den avdelingen i 2018. 1.natt på gangen, 2.natt på 4-mannsrom, 3.natt på kirurgisk avd. Jeg fikk godt stell og god hjelp av flotte ansatte, men dette sier vel litt om allerede eksisterende plassmangel på avdelingen. Både Granheim og medisinsk avdeling blir ødelagt!!

I tillegg til alt dette har vi en pandemi som angriper lungene og de pasientene vil også ha behov for lungerehabilitering.

For å unngå kolsforverring er det aller viktigst å unngå luftveisinfeksjoner. Slik det er tenkt nå, skal vi alle inn i samme heis på sykehuset, en heis der det finnes mye smitte, samt parfymeluft og blomsterstøv fra buketter. Når vi skal ut og trene, kommer vi ut på en asfaltert plass full med biler og eksos, Lillehammers bratte gater hvor de færreste med kols kan gå, grøntarealer vi kan gå i finnes ikke, basseng å trene i finnes ikke....... Vi skal være sammen med smittebærende luftveissyke, folk som kanskje er smittet med Covid 19. Forstår ikke HSØ og politikerne at alt dette er galskap og ødelegger både medisinsk avdeling og Granheim??

Granheim har vært eneste landsdekkende lungesykehus, det har vært pasienter fra hele landet og jeg tror ikke jeg har møtt en eneste person som har vært misfornøyd etter møtet med Granheim.

KOMMUNEPOLITIKERE i hele vårt langstrakte land: hvor har dere vært under hele denne nedleggingsprosessen? Forstår dere ikke at slik det nå vil bli, så vil rehabiliteringen for oss bli en KOMMUNAL oppgave!? Har kommunene økonomiske ressurser, har dere ansatte som har kompetanse om lungesykdom?? NEI, det tror jeg IKKE! Da ender det med at vi blir dårligere, vi vil trenge hjemmesykepleie og institusjonsplass mye tidligere, det er jeg ikke i tvil om. Har dere god plass på pleiehjemma?

Hvorfor har dere stukket hodet i sanden?? 12 ordførere sendte et opprop mot nedleggelse nå i høst, men det var i seneste laget! Jeg forventer at dere tar bladet fra munnen og kommer på banen og hjelper oss og får omgjort galskapens vedtak! Jeg nekter å tro at det er for sent, dette er ikke vårt rike land verdig.

DETTE MÅ STOPPES, GRANHEIM MÅ BESTÅ!!