Brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide:

- Det gir ikke mening å verne et nytt område som plaster på såret, og det tror jeg du vet

Natur og ungdom er den største miljøorganisasjonen for unge i Norge. Mitt navn er Eirin Hovde Åmodt, og jeg skriver dette som lokallagsleder i Ringebu Natur og Ungodm. Vi protesterer mot firefelts motorveg gjennom Lågendeltaet i Gudbrandsdalen.
Meninger


Jeg bor rett ved en del av dette sammenhengende reservatet. Når jeg er der, har jeg ikke lov til å knekke en kvist for å komme meg fram der engang. Så hvordan i all verden kan det planlegges en motorveg i et naturreservat?

Det gir ikke mening å verne et nytt område som plaster på såret, og det tror jeg du vet. Det er en god grunn til at akkurat dette området er vernet. Hensikten med dette vernet er å: «Bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i sin naturlige tilstand med vegetasjon og dyreliv, og å verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv, særlig av hensyn til trekkende, hekkende og overvintrende vannfugl» (Miljødirektoratet). Vi oppnår ikke hensikten med verneområder hvis vi flytter dem rundt etter der det passer. Poenget er jo at naturen skal få være i fred over tid.

Lågendeltaet et viktig område for hele 58 rødlista fuglearter! Det er totalt påvist så mange som 224 fuglearter i naturreservatet. Det er et viktig våtmarksområde for mange andre arter også. Om lag 83% av verdens våtmarksområder er ødelagt. De er spesielt viktige for biologisk mangfold. Vi har ikke råd til å ødelegge flere!

Naturreservat er Norges strengeste form for arealvern! Man legger ikke firefelts motorveger gjennom naturreservat. Man må ha respekt for lover og regler som vi har brukt haugevis med fagkunnskap, penger og tid på.

Dette er et enormt tillitsbrudd. Jeg føler meg så maktesløs. Jeg mister tilliten til hele samfunnsstrukturen. Gjelder ikke lover overfor staten? Ble det ikke fredet for å sikre at noe slikt ikke skulle kunne skje?

Ja, vegen er gammel. E6 fra Moelv til Øyer er fra 1988, men den har god standard og er verken smal eller svingete. Det er heller ikke kø-problemer på vegen. Det er ingen menneskerett å kjøre bil i 110 km i timen.

Jeg er 16 år og får frysninger av å tenke på at voksne folk som har så mye makt ikke lytter til fakta eller tenker over konsekvensene. Det skuffer meg så inderlig mye.


Vær så snill å dropp det! Vær så snill å snu! Jeg ber deg!


Med vennlig hilsen

Eirin Hovde Åmodt,

Lokallagsleder i Ringebu Natur og Ungdom og 2.nestleder i Innlandet Natur og Ungdom