- Vil du være med på at dette skjer på din vakt?

Brev til Innlandets stortingsrepresentanter

Sykehuset Innlandet på Lillehammer  Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Meninger

Kjære stortingsrepresentant for Innlandet fylke

Norge og verden står midt i en pandemi som primært angriper lungene. Innlandet er også rammet. Midt i denne lungepandemien har Sykehuset Innlandet vedtatt å legge ned lungesykehuset Granheim i Gausdal for å kutte utgifter. Vil du være med på at dette skjer på din vakt?

Siden 1905 har Granheim lungesykehus i Gausdal spesialisert seg på ånderettsorganenes helse og helbred, til nytte for pasienter fra hele landet. Spesialistsykehuset utreder, diagnostiserer, behandler og rehabiliterer alle faser av ulike lungelidelser. Granheim har lungemedisinsk poliklinikk og er en del av spesialisthelsetjenesten i samarbeid med Sykehuset Innlandet (SI).

Norge har i dag mangel på plasser til lungerehabilitering. Til tross for dette, mens lungepandemien Covid19 herjer verden, arbeider SI med planer om både nedleggelse og nedskalering av lungesykehuset. Allerede har uheldige kutt rammet sykehuset: I 2016 hadde sykehuset 38 senger og et budsjett på drøyt 34 millioner. I 2020 er sengeantallet 25 og budsjettet mer enn halvert til 18 millioner. Bemanningsfaktoren stuper fra 1,02 til 0,86 på fire år. Et forsøk på overflytting av sykehuset til Gjøvik i 2016 viste seg ikke gjennomførbart. Den 27. august 2020 strandet et forsøk på flytting til Revmatismesykehuset, ved styret i SI. Et flytteforsøk til erstatningsavdeling for lungepasienter i ellevte etasje i Lillehammer sykehus er nå blitt en realitet.

Sykehusets pasienter og ansatte har hatt mange, usikre og vanskelige år. Sykehuset Innlandet (SI) har herjet såpass med tilbudet ved lungesykehuset at viktige nøkkelmedarbeidere har valgt seg vekk fra den truede arbeidsplassen. Spesialisthelsetjenestetilbudet blir utarmet og viktige yrkesgrupper blir borte.


Kuttene i sykehustilbudet har kommet fordi Sykehuset Innlandet (SI) er blitt pålagt av moderkonsernet Helse Sør-Øst (HSØ) å effektivisere, kutte og spare penger. Det har Innlandet oppnådd gjennom trange år. Innlandet er nå Norges tredje mest effektive helseforetak, og ytterligere kutt vil bli svært smertefulle. Innlandet kan nå notere seg for hele tre milliarder innsparte kroner inn i HSØ, som nå er planlagt overført til Oslo, for gjennomføring av bygg på Gaustad /Aker + nedleggelse av Ullevål sykehus.

Den planlagte nedleggelsen av Granheim lungesykehus midt i en lungepandemi strider imot enhver fornuft. Behovet for smittesikrede bygg til rehabilitering for lungepasienter er mer presserende nå enn på mange tiår. Granheim lungesykehus er et spesialisert lungesykehus med fokus på hele pasienten. Her blir pasientene ivaretatt i et luftig og smittesikret miljø, med lys, luft og umiddelbar tilgang til natur. Å flytte pasientene inn i trange lokaler ved Lillehammer sykehus er i realiteten å frata dem den rehabiliteringen de trenger og har krav på. Det er uakseptabelt at helseforetaksmodellens sterke økonomikrav perverterer helsetjenestenes primærfunksjon og uthuler helseforetaksenes mulighet til å etterleve sørge-for-ansvaret til lungepasienter, deriblant også mange covid19-pasienter.

Sykehuset Innlandet og Helse Sør-Øst trekker planene om nedleggelse av Granheim, salg eller utleie av eiendommene, og enhver plan om flytting og nedskalering av Granheim lungesykehus, i hvert fall frem til lungepandemien er under kontroll, og til et evt nytt Mjøssykehus er plass. Nå er tiden for å øke rehabiliteringskapasitet for lungepasienter, ikke for kutt.

Kjære stortingsrepresentant fra Innlandet. Sånn situasjonen er nå mener vi at Granheim lungesykehus er blitt en nasjonal sak. Vi håper at du vil bringe denne saken til dine kontakter. Redd sykehusene i Innlandet og Bevar Granheim lungesykehus har innhentet støtte fra Gudbrandsdalstinget og mange av fylkets ordførere. Vårt håp er at deres engasjement og klokskap skal føre til at Innlandets innbyggere med ulike lungesykdommer skal få nødvendig helsehjelp også i fremtiden.