Svar til Morten Wangen

- Det begynner å bli vanskelig å tilføre debatten om Dronningsetra nye poenger

«Strålmyra skal på ingen måte bagatelliseres», skriver Morten Wangen i et innlegg i Dølen. Resten av innlegget bruker han i høy grad til å bagatellisere Strålmyra.  

- Hands off Strålmyra! Blåstrupa er en av de rødlista artene som hekker i Strålmyra, og som her gir klar beskjed.   Foto: Gunnar Numme

Meninger

Med bilder og kart beskriver han terrenget i mils omkrets, og anfører at også disse områdene er preget av myr. Siden jeg kjenner disse områdene godt, kan jeg bekrefte at her har Wangen helt rett. Men Wangens poeng er at i et så stort område med så mye myr kan det heller ikke være noe poeng å verne en enkelt flekk som Strålmyra.


Men Strålmyra-området er ikke et hvilket som helst område. Innenfor de enorme arealene som Wangen viser til, finnes det knapt et eneste våtmarksområde med tilsvarende konsentrasjon av sjeldne og sky fuglearter. Kort: Tre av de seks artene som Oppland har forpliktet seg til å ta spesielt vare på, hekker i området. Det samme gjør elleve rødlistearter som vi har nasjonalt ansvar for, inkludert den svært sjeldne og sky myrhauken. Oppå dette kommer en art Norge har internasjonalt ansvar for, siden den er utryddet i store deler av Europa, og halvparten av den gjenværende bestanden hekker i Norge: dobbeltbekkasinen. Fylkesmannen har beskrevet dette området som et villmarksområde som trolig er det siste i sitt slag i Oppland.

Wangen kan fortelle Dølens lesere at «Når det gjelder Dronningsetra, har aktivistene hatt en agenda. Og det var å få DNT til å skrinlegge prosjektet.»

Siden Wangen enda ikke har fått med seg årsaken til at vi ønsket at Dronningsetra ble flyttet ut av selve området, sender vi han gjerne rapporten som vi har laget sammen med Norsk Ornitologisk Forening. Rapporten er et sentralt dokument dersom man ønsker kunnskap om naturverdiene i Strålmyra. Trolig nyttig for alle med klare og sterke synspunkter i saken. Her forklares det også hvorfor fottrafikk av den typen Dronningsetra ville trukket med seg, er en av de alvorligste belastningene som artene kan utsettes for i et avgrenset økologisk funksjonsområde som huser artenes hekkesteder, oppvekst- og beiteområder.

Det virker på oss som om det begynner å bli vanskelig å tilføre debatten om Dronningsetra og Strålmyra nye poenger, og vi er åpne for å avslutte den.