«Da DNT valgte å flytte hytta, har miljøaktivistene flyttet Strålmyra tilsvarende!»

Den dagen Morten Wangen begynner å lese sakspapirer om saker der han påberoper seg full oversikt, kunne mye vært vunnet.

Christian Børs Lind, rådgiver i Naturvernforbundet.   Foto: Privat

Meninger

I stedet fører Wangen en debatt der fakta, premisser, andres angivelige synspunkter og motiver er punkt-forankret ett eneste sted: I hans eget hode. Denne debatten avsluttes for vår del med dette innlegget.

Wangen skriver: «I GD gjør Børs Lind et poeng av at jeg nevnte Flekkvatnet som ligger i samme geografiske område.» Feil. Børs Lind gjorde et poeng av at Wangen på dette punktet feilsiterte Arne Nævra og Dag Hessen. Videre: «Ifølge Børs Lind skal området snevres inn til å gjelde Strålmyra.» «Feil» igjen, her er det Wangen som snevrer inn, bare at han synes det er opportunt å gjøre det på mine vegne. Slik får han et vaklevorent premiss opp å stå, og med denne konstruksjonen som utkikkspunkt, kan Wangen fortelle Dølens lesere: Miljøaktivistene har «flyttet Strålmyra», i takt med at DNT flyttet tomta et stykke inn over i våtmarksområdet!

Beklager overfor lesere som har fattet poenget, men vi snakker altså om «Strålmyra-området», selv om vi en sjelden gang har brukt «Strålmyra» for avvekslingens skyld. Men i sakspapirene, herunder høringsbrevet fra Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening, heter det (tittel): «Naturmangfold i Strålmyra-området». Videre heter det: «Strålmyra-området» (… brukes som betegnelse på Strålvatnet og de omkringliggende områdene i om lag samme høyde. (Se vedlagt kart.) Dette utgjør da et større sammenhengende naturområde, nærmest inngrepsfritt. Det ligger på 900 - 1000 meters høyde, i overgangssone mellom barskog og snaufjell.»)

Altså Wangen: Selve Strålmyra utgjør en liten del av området vi hele tiden har snakket om. Dronningsetra lå i begge tilfeller inne i Strålmyra-området, og følgelig har vi ikke «flyttet» på noe som helst. Myrhauken og de fleste andre trua fugleartene befinner seg utenfor akkurat denne myra. Det unndrar seg enhver logikk at vi skulle være tjent med å «snevre inn» konflikten til et relativt mindre myrområde nordvest for Strålvatnet.

Andre punkter i Wangens siste innlegg er stort sett gjentakelser som vi har kommentert tidligere, enten i Dølen eller i GD. Vi har forsøkt å forklare hvorfor nærgående turister er noe av det mest stressende som spesielt sky og bakke-hekkende fugler kan utsettes for. (Les mer i sakspapirene.) Vi har forklart at dette området er enestående når det kommer til sjeldne og sårbare fuglearter. Det å trekke inn - denne gangen - at DNTs Storkvelvbu ikke sjenerer (et høyst ordinært) fugleliv, er fullstendig irrelevant. Mht overdrivelser a la «masseturisme», så er dette også noe Wangen feilaktig tillegger meg. Det nærmeste Wangen kan komme slike begreper, er når DNT og Fylkesmannen hevder at Dronningsetra skal «avlaste trafikken i Rondane». Da nærmer vi oss masseturisme! Men gadd vite hvor mye Dronningsetra ville gjort fra eller til når det gjelder å avlaste hordene som oppsøker Rondane, om i det hele tatt. DNTs beskrivelser av puljevise lokale målgrupper av alle slags forteller også en annen historie.

Så følger en rekke sprikende momenter som Børs Lind anklages for «ikke å nevne». Delvis feil, delvis riktig. Men selv Wangen skriver vel heller ikke om alt, alltid?

Wangen avslutter: «Ved å få belyst ulike sider av en sak, basert på fakta og realiteter, kan man derimot oppnå gode resultat.» Veldig bra, Wangen. Og å begynne med å lese sakspapirer, kan være til god hjelp.