- Kan kommunene være tjent med interkommunalt samarbeid i skolesektoren

Det er ett alternativ jeg savner i debatten om organiseringa av skolestrukturen.

  Foto: Guro Vollen

Meninger

Barnetallet går ned i Sør-Fron, som i nabokommunene. Det blir for få elever og for dyrt å drive de to barneskolene vi har i Sør-Fron på samme måten som vi gjør nå. Dette er vel kortversjonen av det som er bakgrunnen for den utredningen som nå er gjort omkring framtidig organisering og plassering av barneskole i bygda vår. I en slik utredningsfase er det viktig å tenke bredt og med åpent sinn.

I det jeg har lest i avisene om vurderingene så langt, er det ett alternativ jeg savner: Interkommunalt samarbeid. Fronsbadet er et godt samarbeidsprosjekt for svømmeopplæring. Kan vi gå videre og samarbeide om barneskolene? Er det kapasitet på Barhaug skole og/eller Sødorp skole som det kan være interessant for Nord-Fron å utnytte i et samarbeid med Sør-Fron? Kan det være interessant for noen av barneskoleelevene fra Harpefoss å gå på en av disse skolene som alternativ til å gå på en skole på Hundorp, enten det er på Midtbygda skole eller på en ny skole ved Flatmoen?

Hvis svaret på disse spørsmålene er ja: Kan vi bruke Midtbygda skole slik den er som eneste barneskole lokalisert i Sør-Fron? Kan det tenkes at både ungene og kommunene er tjent med at en vurderer mulighetene for interkommunalt samarbeid i skolesektoren før en låser seg til dyre byggeprosjekter også på dette området?

For meg er det artig å tenke tilbake på det skolesamarbeidet som var i min oppvekst: Nord-Fron og Sel hadde realskole sammen, med skolested på Otta. På ungdomsskolen vår på Harpefoss gikk det mange elever fra Nord-Fron, og noen fra Ringebu. Avtalene mellom kommunene kjenner jeg ikke til, men de fikk i hvert fall til et fornuftig samarbeid.

Det blir spennende å se om slike tanker fra en som går i ”avgangsklassen” får noen til å reagere. Jeg tror vi trenger litt engasjement og debatt!