- Ungdommene våre trenger Kringsjåtunet mer enn noen gang!

I dag ble jeg oppringt av en mor som har hatt sin datter på Kringsjåtunet.

Ordfører Rune Støstad tar til orde for å berge tilbudet på Kringsjåtunet.  Foto: Google maps/Tor Larsen

Meninger

Hun forteller at Kringsjåtunet ble redningen for henne. Jeg har hatt flere slike samtaler i det siste. Det gjør vondt å høre om ungdom som sliter og foreldre som føler seg maktesløse. Dette er våre ungdommer. Vi må alle kjenne på den samme uroa som foreldra, og bruke den makta vi har til å hjelpe.

Kringsjåtunet har redda liv. Det har vært et sted der både barn og foreldre har fått hjelp. De som ringer meg er nå livredde. Jeg har stor respekt for fagfolk og ledelsen i Sykehuset Innlandet. Men vi kan ikke bli så faglig sterke og så opptatt av å endre at vi ikke lytter til ungdommen og foreldra. Og det jeg hører fra dem er at det ofte er om natta at det er størst behov. Jeg blir fortalt om de gode og vanskelige samtalene nattestid. Tryggheten for ungdommene fordi de har noen å snakke med. Tryggheten for foreldre som vet at barnet har noen rundt seg hele tida når behovet er som størst. Dette må både vi som politikere, men også ledelsen i sykehusa lytte til!

Gudbrandsdalen og Lillehammer har nå flere unge som sliter psykisk enn jeg tror de fleste er klar over. Det er lett å overse dem, særlig nå som store deler av samfunnet er stengt ned og de trenger å bli sett mer enn noen gang. Jeg får i min rolle som ordfører stadige påminnelser. Som oftest gjennom såre samtaler. Noen ganger som dramatiske beskjeder.

På Kringsjåtunet er det svært dyktige fagfolk som gjennom flere tiår har bygd opp et svært godt tilbud. Å legge ned Kringsjåtunet nå er både meningsløst og veldig feil tidspunkt. Nye tiltak som ambulante team og hjemmebesøk kan aldri helt erstatte de gode døgntilbudene vi har.

Denne saken forteller meg at det er på høy tid å stanse sentraliseringen og nedbyggingen av døgnplasser, og heller øke plassene der det er behov for det. Vi må vise større vilje til å satse på desentralisert psykisk helsevern slik at det er kort vei til spesialister for folk i hele landet.

Jeg har allerede tatt kontakt med Arbeiderpartiet sin helsefraksjon på Stortinget. Også der møter jeg stor forståelse for min bekymring om Kringsjåtunet. Jeg kommer til å følge opp overfor mine partikolleger på Stortinget, og jeg komme til å løfte saken i eget parti i Innlandet.

Denne saken kan vi jobbe sammen om – på tvers av kommuner og politiske partier i Lillehammer og Gudbrandsdalen. Sammen kan vi klare å berge tilbudet ved Kringsjåtunet. Det skylder vi ungdommen vår. Mora som ringte meg i dag er ikke alene om å kjenne på en fortvilelse og frykt for det som nå skjer.