Leserinnlegg

Varsko til Nortura og gratulerer til Nord-Gudbrandsdal med nytt slakteri

Når Nortura til store protestar la ned slakteriet på Otta og beredde grunnen til eit slakteri A/S i ein dal med sterke samvirketradisjonar, må det bli eit varsko for heile samvirkemodellen, mener Aud Hove (Sp) fylkesvaraordførar i Innlandet, Bengt Fasteraune (Sp) Stortingsrepresentant Oppland. Per Olaf Lundteigen (Sp) Stortingerepresentant Buskeru og Kjersti Bjørnstad (Sp) fylkesleiar Oppland Senterparti

Fra demonstrasjonene på Otta mot nedleggelsen av slakteriet på Otta.  Foto: Atle Bråtet

Meninger

Når matvarekjedene og slakteri A/S ynskjer å ta ein større og større marknadskontroll over verdikjeda for mat, bør det vere eit varsko for dei av oss som arbeider for eit lønnsamt jordbruk over heile landet.