- Vi skal videreutvikle det fine med Norge, der folk kan ha gode liv i hele landet

Rune Støstad, ordfører i Nord-Fron kommune, har sendt dette leserinnlegget.

Rune Støstad vil bygge ny industri i landet 

Meninger

På 1950 tallet ble Nedre Vinstra kraftverk bygget. Et av landets største kraftverk her jeg bor. Dyktige arbeidere, kloke hoder og offentlig kapital var med på å legge grunnlaget for vår felles velferdsstat.

Det var god industripolitikk, god miljøpolitikk og god distrtiktspolitikk.

De siste åra har vi opplevd det motsatte - Norge går i feil retning. Distrikta er trua.

Vi opplevde tidenes ransforsøk da et ekspertutvalg ville ta 4 milliarder kraftkroner fra 175 distriktskommuner.

I Gudbrandsdalen har vi i fem år betalt bompenger på E6 for en veg regjeringen ikke vil bygge ferdig.

Pendlerne, den mobile arbeidskrafta som Norge er helt avhengig av, får dårligere kår.

Det blir større forskjeller mellom folk.


Familien Gunduz og 2448 andre frå utlandet hindrar avfolking av Midtdalen: - Har vi jobb, så ønskjer vi å bli

Så mange folk som i ei heil bygd kunne vore borte, om det ikkje hadde vore for innvandrarar som vel å busette seg her.Se oversikt over hvor midtdølene flytter: Vannlekkasje, kjærligheten og byliv avgjorde Ingvild, Linn og Ida sine valg

Ferske tall Dølen har henta fram viser at de fleste som flytter fra Midtdalen søker seg sørover. Fronskommunene bytter innbyggere, mens i Ringebu vil de lenger sør.


Vi skal videreutvikle det fine med Norge – der folk kan ha gode liv i hele landet.

Ha større ambisjoner for distrikta – mer enn å bare bevare det vi har.

En politikk som setter vanlige arbeidsfolk først. Der lokalsamfunn som avgir naturressurser, får sin andel av verdiskapninga. Som fullfører påbegynte vegprosjekter, bygge fiber til alle.

En politikk som gir mindre forskjeller mellom folk. Mellom by og land.

Valget i høst handler om at alle er like mye verdt. Om å gi alle muligheten til å få utløst sitt potensial.

Slik vi bygde ut vannkrafta, sørga for arbeid og inntekter til fellesskapet, skal vi gjenreise landet etter koronaen. I stedet for å sende tømmeret ut av landet - skal vi bygge ny industri, skape nye arbeidsplasser. I Gudbrandsdalen. I Innlandet. I hele Norge.

Dette innlegget holdt også Støstad på landsmøtet i Arbeiderpartiet.