Samlet ordførerflokk vil at Vg2 Helsefagarbeider skal startes selv med få søkere: - En av de viktigste utdanningene i vår region

- Vi er svært bekymret for fylkeskommunedirektørens innstilling om å ikke sette i gang VG2 Helsearbeiderfag ved Vinstra vidaregåande skule, skriver de tre midtdalsordførerne i dette brevet.

Står samlet: Ordførerne i Midtdalen f.v. Ole Tvete Muriteigen, Arne Fossmo og Rune Støstad ber om at Vg2 helsefagarbeider blir igangsatt.   Foto: Tor Larsen/arkiv

Meninger

Brevet er stilet til medlemmer i Hovedutvalg for utdanning i Innlandet fylkeskommune.

Vi viser til saksframlegg i sak «PS 7/2021: Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Innlandet fylkeskommune skoleåret 2021-2022 - Fastsetting av endelig tilbud»

Vi er svært bekymret for fylkeskommunedirektørens innstilling om å ikke sette i gang VG2 Helsearbeiderfag ved Vinstra vidaregåande skule. Det er svært dramatisk hvis forslaget blir vedtatt, og vi ber utvalget om å sette i gang tilbudet.


Frykter for framtida til flere av linjene ved Vinstra vidaregåande: - Vi er inne i en alvorlig situasjon

Både rektor, lærere og elever er bekymret for framtida til danselinja ved Vinstra Vidaregåande skule - hvor kun to har søkt om plass til høsten.


Vi er klar over at tilbudet har få søkere. Samtidig er dette en av de aller viktigste utdanningene i vår region. Våre kommuner har et stort behov for å rekruttere flere inn i helse- og omsorgsyrkene. Det er allerede store utfordringer med å rekruttere nok fagarbeidere inn i helse og omsorgsyrkene, og uten VG2 Helsearbeiderfag vil rekrutteringsarbeidet bli enda vanskeligere. Det vil være alvorlig fordi det svekker kommunenes mulighet til å gi et godt helse- og omsorgstilbud i framtida.

Antall søkere ligger under normtallet. Men i akkurat dette spørsmålet må hensyn til akutt behov for flere fagarbeidere veie tyngre enn hensynet til normtall. Vi må også ta hensyn til at skolene i distrikta har et lavere ungdomstall, derfor er det et urettferdig system når byskolene har samme normtall som skolene i distrikta. Det bør utvalget ta hensyn til, spesielt når det handler om livsviktig kompetanse som vi er helt avhengige av i framtida.


Yvonne (30) skulle bli maskinførar, men så fann ho draumejobben: - Eg har hatt både gledesutbrot og deprimerte telefonar til Grete

Yvonne Sanden Tande frå Kvam gjekk på vidaregåande og skulle bli maskinførar, men så kom Sebastian (snart 14). Nå er Yvonne på slutten av lærlingtida si som helsefagarbeider, og frå 1. september ventar vidare studier.Herman (23) gikk to år med studiespesialisering før han byttet til byggfag - nå har han fagbrev og stortrives som tømrer

Herman Halvorsen Bråthen (23) fra Vinstra mener utdanningsjaget er bortkasta, når en kan ta kort utdanning, få fast jobb og slippe studielån.


Vi vil minne utvalget om at det er flere søkere enn på mange år på VG1. Det er gledelig og det er et signal om at vi kanskje kan få flere til å ta denne utdanninga i åra framover. Men da er det også viktig å beholde VG2 helsearbeiderfag. Vi tror at ved å ikke sette i gang tilbudet nå kan det bli vanskeligere å starte opp igjen til neste år, ikke minst fordi viktig lærerkompetanse kan forsvinne. Det er også et signal til elevene om at dette tilbudet ikke er viktig nok.

Yrkesopplæringsnemda har behandlet saken i sitt møte denne uka. Nemda har to forslag til endringer, der et av to forslag er å opprettholde VG2 helsearbeiderfag på Vinstra. Vi er glad for det signalet og vi håper at utvalgets medlemmer også lytter til hva yrkesopplæringsnemda har vedtatt.

Skolene «overtar» opptaket like før skolestart. Av erfaring vet vi at enkelte elever bytter over på andre tilbud på det tidspunktet. Derfor kan det ligge en mulighet til å få noen flere inn på VG 2 Helsearbeiderfag ved skolestart.
Da Mathias ble født visste ingen om han kom til å gå eller snakke. Nå kaster han seg rundt halsen på mamma og sier: - È e gla ti dè

Mathias er født med flere diagnoser. Novemberdagen for snart seks år sida, da han kom til verden, visste ingen helt hvordan livet til det lille gutten ville bli.


På vegne av Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner ber vi på det sterkeste om at VG2 Helsearbeidefag blir igangsatt. Vi forstår at det pågår diskusjoner om å gjøre endringer på det forslaget som administrasjonen har lagt fram. Da håper vi at utvalget gjør en grundig vurdering av hva som er viktigst - og prioriterer å bruke evt ekstra midler på det regionene har mest behov for når det gjelder framtidig arbeidskraft. Da kan det ikke være noen tvil om at helsefag må komme høyt på den lista – som også Yrkesopplæringsnemda har påpekt. Det vil være oppsiktsvekkende om utvalget ikke lytter til yrkesopplæringsnemda, hvis det først finnes flere midler til flere tilbud enn det administrasjonen har lagt opp til.

Lykke til med behandlinga!

På vegne av;
Arne Fossmo, ordfører i Ringebu

Ole Tvete Muriteigen, ordfører i Sør-Fron

Rune Støstad, ordfører i Nord-Fron