- Hva er et akseptabelt tap for deg, Rotevatn?

- Vi mener at det ikke skal være tap til rovvilt i beiteprioriterte områder, skriver Aud Hove, Stein Tronsmoen og Kari Anita Furunes i dette debattinnlegget.

Aud Hove, Stein Tronsmoen og Kari Anita Furunes, ledere for Rovviltnemnd 3, 5 og 6.  Foto: Privat

Meninger

Vi kan lese i Nationen 19. juli at klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), etter mye om og men, innvilget fellingstillatelse på en bjørn i Bardu. Og dette etter at det var funnet fire sauekadavre drept av bjørn.

Etter tidsbruken på saken, var nok dette for Rotevatn i utgangspunktet et akseptabelt tap.


Her opplevde Kristoffer og dattera Maria brunbjørnen på nært hold: - Dette var en kolossal opplevelse!

De fikk en opplevelse for livet far og datter, da de var på veg opp til hytta ved Furusjøen lørdag.


Må forholde seg til vedtatt rovviltforlik

Vår påstand begrunner vi med at Rotevatn i forbindelse med håndteringa av en slagbinne i 2020 omtalte at tapet i de beiteprioriterte områdene som akseptable.

Altså, et dokumentert tap på åtte sauer i beiteprioriterte områder er akseptabelt.

Rovviltnemdene forholder seg til rovviltprioriterte områder og beiteprioriterte områder, normaltap, tap til rovvilt, bestandsmål og to-delt rovviltforvaltning og prioriterer kvoter for uttak etter dette. Klima- og miljøministeren bruker også definisjonen akseptabelt tap. Hvem definerer hva som er akseptabelt og uakseptabelt?

Slik vi ser det, er det ministeren som tar seg til rette og benytter denne makten, og det er helt uakseptabelt. Han må i liket med resten av forvaltningen forholde seg til vedtatt rovviltforlik og de definisjoner og retningslinjer som er nedfelt der.


Søknader til erstatning i fjor: Søkt om 689 tap til freda rovvilt frå Midtdalen

Totalt er det løyvd erstatning i dei tre midtdalskommunane for 422 dyr, medrekna både søyer og lam. Til saman får sauebønder i Midtdalen utbetalt drugt 1 million kroner til erstatning for tap til freda rovvilt i fjor.Treføtte Tress jakter bedre enn mange firbeinte artsfrender: - Da han klemte en stor tiur opp i et tre ble jeg blank i øynene

For mange blir ikke jakta fullkommen uten en firbeint kamerat til å jage, men for Vegard holder det med treføtte Tress ved sin side.


Hva er akseptabelt og uakseptabelt?

En løsning med stående skadefellingstillatelse i beiteprioriterte områder er det flere ordførere som tar til orde for. Vi mener at det ikke skal være tap til rovvilt i beiteprioriterte områder.

Dersom det skjer skal skadegjører tas ut raskt og effektivt. Når det er funnet et kadaver drept av rovvilt i beiteprioriterte områder skal det gis skadefellingstillatelse eller gjennomføres en flytting av rovviltet fra disse områdene umiddelbart. Dette utrykkes svært klart i Rovviltforliket i 2011. Forliket har som intensjon å dempe konfliktnivået og samtidig skape forutsigbarhet.

Rovviltnemndene skal forvalte slik Stortinget har bestemt, med den ordlyden og definisjoner som er vedtatt. Forvaltningsplaner er godkjente og basert på dette.

Så da spør vi deg Rotevatn; hva er akseptable og uakseptable tap og hvordan definerer du disse?

Aud Hove, leder Rovviltnemnd 3 (Oppland), Stein Tronsmoen, leder Rovviltnemnd 5 (Hedmark), Kari Anita Furunes, leder Rovviltnemnd 6 (Trøndelag, Møre og Romsdal)


Tobias (16) har allerede fullført 81 stolper av 110: - De fem første dagene gikk jeg 15 mil og 208 000 skritt

Når Stolpejakta endelig kom til Nord-Fron var ikke Tobias Bjørkhaug (16) fra Vinstra sen om å starte.Veterinæren om den omdiskuterte grisenæringa: - Alle tjener på god dyrevelferd

Grisenæringa har i det siste fått mye fokus i media etter at det ble avdekka grove lovbrudd på flere norske gårder.Vurderer ekstraordinær jakt på hjort i Vinstradalen

Store mengder med hjort tvinger frem ekstra uttak av hjort i Vinstradalen oppover mot Skåbu.Aldri før har så mange ønsket å bli jegere i Nord-Fron: - Det eksploderte da vi annonserte jegerprøvekurset

Det forteller jegerprøveinstruktør i Fron Jeger- og Fiskeforening, Ken-Are Olafsen til Dølen.

Mari og Andreas flytter heim: - Vil gje Sigurd (1) same gode oppvekst som vi sjølve fekk

Mari Holmestad og Andreas Nilstad gjekk eigentleg på visningar på Hamar, der dei har budd i fire år. Men så fann dei ut at det kanskje var like greit å gjera som dei alltid hadde tenkt, å flytte attende til Vinstra.