Akseptable tap for dem som bryr seg om dyr?

Dette spørsmålet stiller Berit Helberg til Aud Hove, Stein Tronsmoen og Kari Anita Furnes.

Sau på fjellbeite i Gravdalen øst for Kvam.  Foto: Paul Kleiven/NTB

Meninger

26. juli kan vi lese et leserinnlegg av Aud Hove, Stein Tronsmoen og Kari Anita Furunes, hvor de spør Rotevatn om hva som er akseptabelt tap for ham.


- Hva er et akseptabelt tap for deg, Rotevatn?

- Vi mener at det ikke skal være tap til rovvilt i beiteprioriterte områder, skriver Aud Hove, Stein Tronsmoen og Kari Anita Furunes i dette debattinnlegget.


Svinn pr. år i utmarka varierer med noen pluss, minus, men i de siste årene er det ifølge Mattilsynet selv et svinn på rundt 80 000 - 100 000 sau og lam. Mellom 7 og 10 % er forårsaket av rovdyr. Resten - det horrible store tallet av resten på 90 % - er det utmarksbeitet selv som står for. Sau i dag er lite avla fram for å klare seg i naturen, og vi får stadig oftere bevis for dette via facebookinnlegg hvor turgåere har funnet sauer i knipe - enten sittende fast i gjerder, busk og kratt, liggende på ryggen uten mulighet til å komme seg på fote, eller de har falt ned i hull, sjø eller myr og ville dødd om ikke turgåerne trødde til.

Vi leser også ofte nok om folk som klarer å oppspore eieren av syke eller skadde dyr, og får beskjed om at saueeieren ikke har tid til å ta turen for å sjekke det syke eller skada dyret. Regelen er tilsyn minimum en gang i uka. Vi har også sett bevis for at dette «tilsynet» noen ganger skjer med kikkert og en antakelse om at dyrene som ligger i skyggen har det bra.


Cecilie og Beathe Lillegård har kanskje startet en ny familietradisjon

Anna (4) og Isabelle (5) har ledet 18 kyr fra Sulseter ned til Sødorp

Mødrene deres gikk den samme 10 kilometer lange ruta for 25 år siden, og havnet da i avisa.


Råtne epler ødelegger for resten

Selvfølgelig er det mange av sauebøndene som tar seg godt av dyrene sine, men de råtne eplene i kassa ødelegger for resten - akkurat som i griseindustrien. Dessuten er det så hårreisende at dere sauebønder gang på gang slipper sauer ut i utmarka der dere VET det kommer bjørn - og at man sitter i ei rovviltnemnd og lar dette skje, er horribelt! Hvor mange år på rad har Kari Anita Furunes både som ordfører og leder i rovviltnemnda vært i avisen og avslørt at hun har tillatt at loven blir brutt igjen?

Dyrevelferdsloven §3: «Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.» § 14. Særskilte forbud - Det er forbudt å: b) hensette dyr i hjelpeløs tilstand (Lovdata). Betyr virkelig ikke denne loven noen ting for sauenæringa? Slik det er i dag setter de jo utrydding av rovdyr høyere enn tryggheten til sine husdyr!


Tore bygde nye fjøs på garden og satsar på at landbruket er framtida: - Det viktigaste ein kan produsere er jo mat

Slik håpar Tore Brandstadmoen Segelstad på at garden skal vera attraktiv for neste generasjon om nokre år.


Hjelpeløse sauer i marka

Det er merkelig at det pr. i dag ser ut som at vi som blir kalt «rovdyrvernere» er de som faktisk bryr oss mest om sauene... men igjen og igjen ser vi at tapstall aldri nevnes når man vil ha has på naturen. Bestandsmålet for bjørn er langt unna det som er satt. Likevel har dere lyktes med å få bamser drept før, og binner drept i år, og neste år vil dere igjen bryte loven og sette de stakkars sauene hjelpeløse ut i marka.

Sauekjøtt har vi nok av, med et svinn på ca. 80 000 sau og lam uten rovdyrs innblanding er det soleklart for alle at vi har altfor mange sauer gående løse i Norge. Om vi så hadde halvert antallet dyr, ville ingen i Norge ha sultet i hjel. At det er det visuelle som får dere til å reagere er jo soleklart, for en fersk drept sau med blod og surrende fluer er mye verre å finne enn ei hvit tørr beingrind med gamle ulldotter liggende rundt.

Likevel kan lidelsene for den sistnevnte sauen ha vært langt større i lang tid med jurbetennelser eller flåttangrep, brukket bein eller fastsitting og langsom ihjelsulting, enn å bli kjapt drept av et rovdyr.

Derfor spør jeg, slik det ble gjort i slutten av leserinnlegget deres, Aud Hove, Stein Tronsmoen og Kari Anita Furunes: Hva er akseptabelt og uakseptabelt når det gjelder tap og lidelser for alle sauene og lammene som ikke kommer hjem til høsten uten rovdyrs innblanding, og hvordan definerer dere disse?

Berit Helberg
Arne har registrert kulturminner i 40 år: – Jeg har alltid hatt en interesse for våre forfedre

Helt sida han var ung har Arne Røssummoen vært interessert i spor etter forfedre. Han har registrert over hundre kullgroper og dyregraver i Kvamsfjellet.Synne kom tilbake, men ble møtt av et knallhardt jobbmarked: - Det er nesten ikke plass til oss yngre

Nå vil hun bruke utdanninga til å formidle spennende lokalhistorie på Instagram.Spør etter turfolket si meining: - Vi vil gjerne vite om opplevinga står til forventninga

Du har kanskje sett nokre nye kasser som er sett opp langs stinettet i Rondane-Dovre-området?Hytteeiere bes fjerne strøm- og piggtrågjerder: - Det handler om dyrevelferd

- Det viktigste er at det ikke skal være til skade for verken folk eller dyr. Dyrevennen Ada (7) skrev brev til kommunen: - Dumt at det er så mye piggtråd

Det var på ferie med besteforeldre på fjellet, at Ada Almås (7) så at det var brukt piggtråd på inngjerdinger omkring Svinslåa.