Når ideologien krasjer i tvang, byråkrati og sentralisering: - Må kunne stoppe reformar som går i feil retning

Dessverre er det langt frå ideologi til praktisk politikk, skriv Bengt Fasteraune og Asbjørn Stensrud i dette leserinnlegget.

Ut mot Høgre: Innleggsforfattarane Bengt Fasteraune (t.v.) og Asbjørn Stensrud (t.h.).  Foto: Privat

Meninger

Ideologien til regjeringspartiet Høgre er å bygge samfunnet basert på tillit til enkeltmenneskje.

Kvar enkelt skal ha størst mogleg friheit og ansvar for å forme sitt eige liv og si eiga framtid. Dessverre er det langt frå ideologi til praktisk politisk som Høgre har servert oss gjennom åtte år i regjering.

Stutt oppsummert har det enda med ei storstilt sentralisering og byråkratisering av det norske samfunnet. På åtte år har regjeringa Solberg pulverisert og øydelagt velfungarande statlege og kommunale strukturar. Resultatet er at enkeltmenneskje får mindre friheit til å forme sitt eige liv og si eiga framtid der dei ønskjer å gjera det.


Ludvik (19) fra Fåvang tok EM-gull i styrkeløft i Tsjekkia: - Selvsagt drømmer en, men det er ekstremt gøy når det blir en realitet

Som første års junior (19-23 år), synes Ludvik Moen det var svært uventa at det var han som skulle ta med gullet hjem.


- Byggjer ikkje tillit med slik framgangsmåte!

Eit prestisjeprosjekt til regjeringa Solberg har vore kommunereforma. Trass i at det ikkje var nokon etterspørsel etter ein slik reform var dette noko som regjeringa Solberg skulle tvinge igjennom. Omkvedet var at Norge hadde behov for større og meir robuste kommunar og at det ikkje hadde vore endringar i kommunestrukturen sidan 1965. Kommunane var i tillegg for små og det var for mykje interkommunalt samarbeid.

Sanninga var at regjeringa Solberg ikkje hadde belegg for desse påstandane.

Kommunereforma skulle vera noko kvar enkelt kommune skulle ta stilling til og det vart avholdt mange folkeavstemninger. Kommunar som gjennomførde folkeavstemninger med eit nei-fleirtal som resultat, opplevde likevel å bli samanslått. I realiteten skjedde dette med tvang etter trugsmål om reduksjon i overføringer frå staten. Ein byggjer ikkje tillit med ein slik framgangsmåte! Kommunereformen har endt opp som ein kaosreform som har kosta skattebetalerane mange milliardar kroner. Milliardar som kunne, og burde vore brukt, til å utvikle gode og trygge lokalsamfunn.


Nord-Fron dømt i retten - må betale over 460.000 kroner i erstatning og sakskostnader

En hytteeier gikk til sak mot kommunen, og krevde erstatning etter utbygging på Kvamsfjellet.Ber Miljødirektoratet om å imøtekomme klagen frå Glasopor:

- Konsekvensane av vedtaktet i Glasopor-saken kan få svært uheldige verkingar for næringslivet og danne presedens for heile landet

Det uttalar leiar av Gudbrandsdalstinget, Rune Støstad.


Nytter ikkje

Verda vil støtt vera i endring og det er viktig å ha ein framtidsretta politikk som tek omsyn til det.

Vi må likevel stoppe reformar og endringar som gjer at ting går i feil retning. Uavhengig av samfunnsendringene vil dei fundamentale behova støtt vera der. Vi blir født, vi skal gå på skule, vi blir sjuke og vi blir gamle. Enkelte gonger skjer det også uforutsette ting som gjer at vi har behov for politi og andre beredskapsfunksjonar.

Alle desse grunnleggjande behova må vera på plass der folk treng dei av folk som har god lokalkunnskap. Da nytter det ikkje å plassere folk i direktorat og ulike tilsynsfunksjonar og stengje ned fødeklinikkar, trafikkstasjonar og lensmannskontor.


Per Inge (31) er Biltema sin nye varehussjef: - Måtte bare gripe muligheten når den dukka opp

Fra og med mandag 02. august er 31-åringen den nye varehussjefen ved Biltema i Lomoen.Trine spurte seg sjøl hva hun skulle gjøre resten av livet: - Etter 43 år i byen var det hit jeg skulle

Trine Grøthe skulle ta fatt på en tidlig pensjonisttilværelse. Hva gjør jeg nå, tenkte hun.


"Kainn itj gå på null"

«Du kainn itj gå på null», sa skøytelegenda «Hjallis» Andersen da han fekk fekk spørsmål om kor fort det er mogleg å gå 10.000 meteren. Vi kan heller ikkje fortsette å reformere og byråkratisere oss vekk frå offentlege tenester ein moderne velferdsstat treng, slik Høgre gjer.

I motsetning til Høgre er det heilt avgjerande for Senterpartiet at alle får like moglegheiter til desse tenestene. Det er einaste moglegheiten for at kvar enkelt av oss får moglegheit til forme sitt eige liv og si eiga framtid der dei ønskjer det.

I tillegg fortener det flotte næringslivet vi har i heile Norge, ein offentleg sektor som stiller opp med gode lokale tenester.

Bengt Fasteraune, Stortingsrepresentant (Sp)

Asbjørn Stensrud, listekandidat Stortingsvalget 2021 (Sp)
Arvid kom over et hus han likte på Finn.no, og flytta fra Vesterålen til Vinstra: - Jeg trives bedre på fjellet enn ved sjøen

Det var tilfeldig at det ble akkurat på Vinstra at nordlendingen skulle slå seg til ro.Fryktar dei tapar kampen om sjukepleiarar og vil ha tiltak for å få fleire som Ina og Fride: - Vi kan ikkje stå med lua i handa

Arbeidarpartipolitikarane Terje Sørlie og Anne Marie Olstad set framtidas rekruttering av sjukepleiarar på dagsorden.Travelt bymiljø, grå asfalt og umenneskelige boligpriser fikk Fredrik (27) på tanken om å flytte hjem til Fron

Fredrik Rydland (27) fra Ruste har bodd i by siden han startet å studere. Men savnet etter Midtdalen har vokst, og nå vil han vende snuta "hjem".Flytta hjem igjen for å dyrke hobbyen:

- Dette er det stikk motsatte av hønseblokka på Lillestrøm der til og med el-trommesettet bråka for mye

Bokstavelig talt tynne vegger gikk ut over studietilværelsen til Martin Skriubakken, og hindra han i å drive med hovedgeskjeften sin.Ola og Mari flytter til Harpefoss:

- Det kan godt være at folketallet i bygda går ned, men nå kommer det i hvert fall to til

De fleste som drar ut for å studere, blir værende i byene. Noen velger likevel å komme tilbake til bygda.Tea (27) bytar ut skadebehandlarjobb i Oslo og blir jurist i Midtdalen: - Eg har sakna roa eg alltid får her heime

Tea Holmestad er ofte inne på Finn.no for å sjå etter hytter til sals på Gålå, eller jobbar i Midtdalen.