- Hvorfor lyver klimahysterikerne det norske folk opp i ansiktet?

Klimareligiøse som tror på byråkratene i FNs Klimapanel hyler og skriker at om Norge ikke kutter dramatisk i utslipp av den livgivende gassen CO2 så koker vår planet. Det er helt på jordet!

Carl I. Hagen, 1. kandidat i Oppland FrP.  Foto: Stian Lysberg Solum/NTB

Meninger

Noen fakta først: Norges totale utslipp tilsvarer rundt 0,13% av verdens utslipp og Norge har ikke en egen atmosfære. Selv med kutt i all CO2 utslipp fra Norge vil det ikke på noen måte ha en målbar konsekvens for temperatur eller klima. De menneskeskapte utslipp er fra 3% til 5% av de totale CO2 utslipp, resten er fra naturens side som vi kan gjøre lite med. Innholdet av CO2 i atmosfæren som visstnok skal være så veldig farlig er nå rundt 0,04%. Det er heller ingen sammenheng mellom CO2 innholdet i atmosfæren og tidligere tiders varmere og kaldere vær. I vikingtiden ble det dyrket korn på Grønland og det var rundt 3 grader varmere og i den lille istid fra 1530 til 1730 er det ingen bevis for at CO2 innholdet i atmosfæren var noen årsak til klimaendringene. Påstandene om at CO2 har noen nevneverdig betydning for klimautviklet er av nyere dato og etter all oppskrift fra Keiserens Nye Klær. Befolkningen lures nå av skatte- og avgiftskåte politikere og offentlig ansatte byråkrater som bruker klimaskremslene- og truslene for å få folk til å betale mer penger til stater som også liker å bestemme hvorledes folk skal leve sine liv og oppføre seg.

Den livgivende gassen CO2 som er mat for planter og skog har gradvis økt og gitt rekordavlinger de fleste steder rundt om på kloden. Noen grader varmere kan vi tilpasse oss istedenfor å prøve å hindre det.

Og Kina og India m.fl bygger hundrevis av nye kullkraftverk for å sikre sin befolkning og andre i Afrika og Asia tilgang på rimelig strøm og det forstår jeg godt. De bryr seg ikke med Paris for de ble lovet rundt en billion dollar i støtte som de nå allikevel ser langt etter.


Siste partimåling for Oppland: Sp mister terreng, mens Ap går fram: - Vi har fortsatt ambisjoner

Senterpartiet går kraftig tilbake på siste partimåling. Både Ap og Høyre øker i oppslutning.


Om vi kutter alle våre 0,13% av verdens utslipp har det ingen målbar betydning for klimaet selv med hysterikernes målemetoder og modeller og det vet de fleste. Klimapanelets modellfremskrivninger fra 90 tallet om situasjonen i 2015-2020 har alle vært totalt feilaktige og modellene de bruker er ikke til å stole på, heller ikke nå. Hvorfor bruker da ikke hysterikerne argumenter som at Norge må gå foran og vise vei, vi må feie for egen dør, skal vi overbevise Kina og India om å kutte må vi selv gjøre det først! Men nei da, hysterikerne som Erna, Jonas, Audun, Kjell Ingolf, Guri, Bjørnar og Lan Marie later som om det er våre 0.13% av utslippene som er helt avgjørende og styrende for verdens klima. De lyver det norske folk opp i ansiktet og de vet det, men fortsetter for å skremme til seg noen flere stemmer og mer penger til staten. Bare trist!

Tenk om de var ærlige å sa: «Skal vi kunne påvirke andre land og de store utslippsland må gå foran å kutte selv» eller «Vi må vise vei og gå foran» og «Skal vi bli lyttet til i de store skattebetalte reiser og konferanser som Glasgow i november (COP 26) må vi kutte selv om det koster vanlige folk en reduksjon i levestandard uten noen nevneverdig betydning for klimaet.»

Jeg håper at ikke mange pånytt lar seg lure av dommedagsprofetene i de andre partier til å kaste bort titallsmilliarder av skattebetalernes penger med null betydning for klimaet som alltid har endret seg også før vi mennesker var mange. Det er befolkningsveksten som er litt skremmende for om noen år er det 11 milliarder som skal ha mat.

Jeg koser meg som gutten i eventyret om Keiserens Nye Klær som sa at Keiseren var naken noe alle der som hyllet de flotte, fargerike nye klær egentlig selv visste!

Carl I Hagen, 1ste kandidat i Oppland FrP


Den store folkevandringa

Hvordan skal vi drive Midtdalen inn i framtida?

Dette mener politikerne våre om fraflytting, om tiltak, og om det som er positivt i midtdalen. Klikk deg inn på saken.Terje tar grep for at tilflyttere som Kristine skal bli: - Kommunen må tørre å satse, og skape litt liv her!

Mange flytter ut, og kun et fåtall kommer tilbake. Nå tar lokalpolitikerne grep for å ta bedre vare på tilflyttere.Nå kan du lade elbilen når strømmen er billigst: - Vi vil bidra til at kundene ikke bruker mer penger enn nødvendig

Gudbrandsdal Energi innfører smartlading, slik at kunden skal kunne spare penger, og for å spre belastningen på strømnettet.