- Du skjønner at de kommer ikke til å få gjennomslag, og de mener det nok ikke

Overskriften er fri gjengivelse fra en samtale om Senterpartiets standpunkt til EØS.

2. kandidat for Venstre i Oppland Jo Are Aamodt Brænden.  Foto: Privat

Meninger

Min samtalepartner var enig med meg I at det vil mildt sagt uheldig for den virksomheten han ledet om Senterpartiet skulle få gjennomslag for sitt standpunkt om å si opp EØS avtalen. Du skjønner sa han, Arbeiderpartiet vil ikke tillate det. Nei vel, kanskje ikke det, men de vil slippe til Senterpartiet inn i en regjering. De vil sette personer som uttaler at de vil ha EØS avtalen fjernet til å det løpende ansvar for politikk på områder hvor samarbeid om og bruk av EØS avtalen vil være en del av hverdagen. Kan det være lurt innvendte jeg. Nei, det er nok så, sa han. Det kan være et problem, men du skjønner de er nok ikke egentlig så mot EØS avtalen som de hevder, så det er nok ikke så farlig, sa min samtalepartner.

Jeg kan til en viss grad forstå det. Vi blir vel alle litt bergtatt av slående retorikk, krasse utspill om at alt var bedre før. Vi kan umiddelbart bli revet med av ordbruk som bygger opp om forestillinger om at det er oss mot dem. Det er da fort gjort å tenke at de ikke mener det; når Rødt vil ha revolusjon, eller når Senterpartiet vil si opp EØS avtalen, og ikke synes å ta klimakrisen på alvor. Eller når AP bruker ord profitører med sugerør i statskassa, om personer og virksomheter som på oppdrag fra det offentlige løser omsorgs- og tjenestebehov det offentlige ikke har klart å løse.


Siste partimåling for Oppland: Sp mister terreng, mens Ap går fram: - Vi har fortsatt ambisjoner

Senterpartiet går kraftig tilbake på siste partimåling. Både Ap og Høyre øker i oppslutning.Bondelaget med skarp kritikk: - Norske bønder står i en alvorlig situasjon, og et politisk krafttak er nødvendig

Elisabeth Gjems og Kristina Hegge i Innlandet Bondelag mener inntektsgapet mellom bønder og andre må tettes innen 2025.


For meg er problemet at jeg tror de mener det de sier. Videre kan jeg virkelig ikke skjønne at disse standpunktene og de holdninger de er uttrykk for vil bidra til en bedre organisering av samfunnet. En revolusjon fremstår ikke særlig forlokkende. Å trekke seg ut av noen av de viktigste internasjonale samarbeidene vi er del av, fremstår som et hasardiøst spill med både arbeidsplasser, og våre muligheter til å være med å løse internasjonale utfordringer. Å bruke retorikk som signaliserer og gir inntrykk av noe som ikke er i samsvar med fakta, kan ikke gi oss bedre tjenester.

Når det argumenteres med at private barnehage eiere som har avkastning fra barnehagen, tar “barnas penger” så er gis det inntrykk av at private barnehager er dårligere enn offentlige. Dette til tross for at dette ikke er riktig. Jeg kan ikke skjønne at vi kan få en god debatt om hvordan vi sikrere det beste barnehage tilbudet, hvis diskusjonen som har fokus på hva som ut fra fakta gir beste kvalitet i tjenesten.

Vi i Venstre mener vi må verne om EØS avtalen. Avtalen gir oss markedstilgang til det vårt største eksportmarked. Den gir oss innpass og påvirkningsmulighet i utviklingen av de rammebetingelser vårt næringsliv vil måtte forholde seg til, og som er avgjørende for det grønne skifte. Den gir oss tilgang til arbeidskraft og gir norske borgere tilgang til det europeiske arbeidsmarkedet. Avtalen gir våre studenter tilgang til utdanningsinstitusjoner vi ellers ikke ville hatt tilgang til, for å nevne noe. Skal vi verne om EØS avtalen, og sikre størst mulig gjennomslag for norske interesser i forvaltningen og utviklingen av det regelverk EØS er en del av, er det etter min vurdering risikabelt å overlate forvaltningen av EØS avtalen til de som vil ha den bort.

Så til min samtalepartner, om du leser dette. Er du så sikker på at det ikke er så farlig.

Jo Are Aamodt Brænden, 2. kandidat for Venstre i Oppland.


Nytt politisk parti i Gudbrandsdalen: - Vi er tett på Senterpartiet

Partiet De Kristne vil skaffe seg fotfeste i Gudbrandsdalen.Borgny frå Vinstra er vald til ny fylkesleiar i Nei til EU: - Eg gler meg

Laurdag vart Borgny Sletten frå Vinstra vald til ny leiar i Oppland Nei til EU.