Vil sørge for flere heltidsjobber: - Vi må bruke lovverket for at folk skal få stillinger det går an å leve av

Ufrivillig deltid er et stort problem både for de ansatte det gjelder - og også for landet vårt.

Rigmor Aasrud, 1. kandidat Oppland.  Foto: Privat

Meninger

Renholdere, mange i helse- og omsorgssektoren og ansatte i varehandel, altså de kvinnedominerte yrkene, tilbys deltidsstillinger det ikke går an å leve av. Slik kan det ikke fortsette. Det skaper forskjeller, utrygghet og er ikke lønnsomt for noen.

Hvis deltidsstillinger gjøres om til hele stillinger vil det ikke bare styrke tilbudet i sektorene de ansatte jobber i, men også gi økte inntekter til fellesskapet, og bidra til at de forventede nasjonale budsjettunderskuddene i framtida kan dekkes inn av økte skatteinntekter.


Siste partimåling for Oppland: Sp mister terreng, mens Ap går fram: - Vi har fortsatt ambisjoner

Senterpartiet går kraftig tilbake på siste partimåling. Både Ap og Høyre øker i oppslutning.


Ufrivillig deltid

Fagforbundets nye rapport om deltidsarbeid, basert på en undersøkelse blant deres medlemmer, viser at Innlandet er det dårligste fylket, og at Opplands-delen av fylket vårt kommer dårligst ut når det gjelder ufrivillig deltid. 24 prosent svarer at de i dag jobber i en deltidsstilling, men ønsker seg en full stilling eller økt stillingsbrøk. Slike tall må vi ta på alvor, og alle med posisjon til å gjøre noe med det, må gjøre nettopp det. Her skal Arbeiderpartiet være offensiv pådriver.

Tallene viser også at ansatte i helse- og omsorgsektoren er undersøkelsens store tapere i Oppland. Faktisk forteller halvparten av assistentene i helse- og omsorgssektoren at de jobber ufrivillig deltid, og rundt en av tre sykepleiere og helsefagarbeidere sier det samme. Det er uforståelig at yrkesgruppene, som ikke minst koronapandemien har vist oss er helt uerstattelige, skal komme dårligst ut på en slik statistikk.

Aasrud mener alle i Norge som ønsker det skal kunne gå til en trygg, fast og hel stilling.  Foto: Privat

For Arbeiderpartiet er arbeid til alle jobb nummer én. Skal de som ønsker det få heltidsstilling må vi ta i bruk andre og mer kraftfulle virkemidler enn det vi har i dag. Vi må bruke lovverket for at folk skal få stillinger det går an å leve av. Det betyr at vi må fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser, og arbeidsgiverne må kunne bevise hvorfor behovet er en deltidsstilling, ikke heltid. Arbeiderpartiet mener det nå er de ufrivillige deltidsansattes tur - til å sikres stillinger til å leve av.

Vi vil selvfølgelig ikke frivillig deltid til livs. Mange trives godt i lavere stillingsprosenter kombinert med skole eller mer tid til familien. Men det kan ikke bli ei sovepute. Politikken vår på dette feltet bygges på tillit til arbeidstakerne og krav til arbeidsgiverne. I Norge skal alle som ønsker det kunne gå til en trygg, fast og hel stilling. For å få til det trenger vi en ny offensiv regjering, ledet av Arbeiderpartiet.


Statsministerkandidat Støre besøkte motorsportarenaen: Avviser ikke Støstad som minister

Vinstra motorsportarena var på besøkslisten til Aps statsministerkandidat Jonas Gahr Støre denne uka.Mobiliserer før valget: Hege Storhaug skal samle inn penger til Carl I. Hagens valgkamp

En nystiftet komité skal samle inn penger for å få Carl I. Hagen (Frp) inn på Stortinget. Med i komiteen er blant annet Hege Storhaug i Human Rights Service.Færre innbyggjarar og fleire eldre:

Kun 12 av 103 sjukepleiarar i Midtdalen er under 30 år: - Det kjem til å bli ei utfordring å ha nok hender i framtida

Medan folketalet er forventa å gå ned i midtdalskommunane dei neste tiåra, vil andelen 80 år og eldre meir enn fordobla seg.