Svarer Sanner i leserinnlegg: - Jo, Høyre: ulikheten øker

Høyres viktigste budskap om økonomi i valgkampen: SV-politikk er farlig. Men hva er så farlig med lavere skatt til folk flest, gratis SFO og tannhelsereform?

Finanspolitisk talsperson i SV Kari Elisabeth Kaski under en finansdebatt på Stortinget.  Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Meninger

Dette er et tilsvar på debattinnlegg fra Jan Tore Sanner.

Desperasjonen har for alvor begynt å sette inn i Høyres hus. I valgkampinnspurten er det viktigste valgkampbudskapet at SV kommer og tar deg. Høyres nestleder Sanner har sendt inn debattinnlegget som nylig sto på trykk i denne avis til mange av landets lokalaviser. Han har gjort utallige utspill og kjørt facebookannonser og kjøpt seg inn i googlesøkene «forskjeller» og «ulikhet». Alle har samme budskap: Ulikheten i Norge øker absolutt ikke. Og SV kommer til å ødelegge for deg og din økonomi. Hilsen Høyre.

Men ingenting av dette er sant.

Så Jan Tore Sanner: La oss ta den debatten. Du og jeg, hvor som helst og når som helst. For den debatten taper du, og det tror jeg du vet.

Her er hva jeg kommer til å si:

De aller fleste nordmenn, nesten tre av fire, kommer til å betale mindre skatt med SVs skattepolitikk enn de noen gang har fått med din. Fordi vi kommer til å øke skattene på de aller rikeste, og omfordele til folk flest. De fleste vil sitte igjen med mer penger på slutten av måneden enn før.

Vi kommer til å fjerne store utgifter for familier over hele landet. Vi vil ha tannhelsereform. Vi vil ha gratis SFO. Vi vil senke maksprisen i barnehagen. Vi vil øke barnetrygden. Dette er ting som Høyre aldri ville ha gjort, fordi de ikke vil utvide velferden. Og fordi de heller vil kutte skattene på de aller, aller rikeste, slik de har kuttet skatteregningen for de 1000 rikeste i landet med 2 mill. kroner hver.

Selv om Sanner prøver å fortelle noe annet, er sannheten følgende: De økonomiske ulikhetene har vokst under Erna Solberg og Jan Tore Sanners regjeringstid. De rikeste blir stadig rikere. Jo mer man tjener, jo mer har inntekten økt mens Erna Solberg har styrt. De som tjener minst har i praksis stått stille siden 2013. Prosenten med aller høyest inntekt, derimot, har hatt en økning på 14 prosent, eller 266 000 kroner i gjennomsnitt.

Ikke minst har formuesulikheten økt dramatisk i Solbergs regjeringstid. De rikeste har mer enn de hadde før. Mye mer. De rikeste 10 prosentene eier over halvparten av nettoformuen i Norge. De rikeste 0,1 %, en tusendedel av befolkningen, eier over en tiendedel av formuen, og andelen har økt med 40 prosent siden Høyre kom til makten i 2013. Formuen i Norge er svært skjevt fordelt. Norge har formuesulikhet som Storbritannia, og større enn land som Spania, Frankrike og Italia.

Det er også 31 600 flere barn som vokser opp i fattigdom enn i 2013, det blir stadig vanskeligere for unge å komme seg inn på boligmarkedet, og arbeidslivet er under press. Det er nok å ta tak i.

Høyres svar på alt dette er ikke å gjøre noe med problemet. I stedet lager de alternative fortellinger om at ulikheten ikke øker.

Det første skrittet for å fikse et problem er å innrømme at man har det. Det burde Jan Tore Sanner gjøre. Høyres politikk er en driver for ulikhet i Norge. Det burde Sanner bare være ærlig om.

Av Kari Elisabeth Kaski, finanspolitiske talsperson i SV