- Flom og gordiske planer

Rett før stortingsvalget tenkte jeg minne om at saken om masseuttak i utløpet av Frya elv fortsatt ligger ubehandlet i departementet.

Ordfører i Sør-Fron kommune Ole Tvete Muriteigen.  Foto: Tone Sidsel Sanden

Meninger

Der blir saken liggende til etter valget.

Slik går det ofte med saker der lovverk står mot hverandre, der alle mener sin lov er viktigst, der ansvaret er for fragmentert, og der ingen hittil har klart å rydde.

Vi har ikke gitt opp, og setter nå vår lit til at nye krefter vil høre på lokalkunnskap, bruke skjønn, forenkle og rett og skjære gjennom.

Et ja med vilkår vil redusere konfliktnivået og øke forståelsen for at hensyn må tas.

Et nei virker stikk motsatt.

Ole Tvete Muriteigen
Ordfører (SP), Sør-Fron