- Vi må huske at demens ikke er en sykdom der en kan følge noen «oppskrift» for hvordan situasjonen skal handteres

Det har gjennom høsten vært mye framme i media om demens og konsekvensene av denne sykdommen både for den syke og for de pårørende.

Ønsker demensteam: For noen år siden fikk mannen til Anne Helga Opsahl fra Kvam påvist demens. Nå etterlyser hun lokalt demensteam.  Foto: Tone Sidsel Sanden

Meninger

I disse budsjettider vil jeg derfor minne politikere og administrasjon i Nord-Fron om hvor viktig det er at disse utfordringene nå blir grepet fatt i også her.

Jeg oppfordret i fjor politikerne her om å lese gjennom demensplanen for å se hvordan situasjonen i kommunen er. Om noen gjorde det vet jeg ikke. Ønsker i alle fall enda en gang å bringe saken på banen.

Viser til brevet under som ble sendt til Administrasjonen og Helse og omsorg i kommunen i sommer. Dette brevet ble unntatt offentlighet, noe jeg ble forundret over. Det prates stadig om åpenhet på dette området.

Jeg har sjøl henvendt meg skriftlig til kommunen flere ganger, og stadig blitt lovet at noe skal skje.

Hos Helsedirektoratet står det at «Kommuner bør ha tverrfaglig team med kompetanse om demens som del av sitt tilbud til personer med demens og deres pårørende». Bør er sterkt vektlagt.

Den siste tiden har det vært mange artikler om demente og deres pårørende og hvilken vanskelig situasjon disse er i. De aller fleste er heldigvis glade over å ha hatt demensteam å støtte seg til. Tror nå at Nord- Fron dessverre er av de nokså få kommunene uten dette tilbudet.

Så når budsjettet for neste år skal vedtas, er det virkelig å håpe at denne saken nå blir prioritert.

Sender med kopi av brevet jeg sendte kommunen i håp om at dette viser behovet for nettopp et demensteam:Demensteam i Nord-Fron kommune

Viser til brev fra meg til kommunen 03.06.20 vedrørende demensteam i kommunen.

I svar (ref.20/10583) står det at planlegginga vil skje høsten 2020, og at innbyggerne vil få et orienteringsskriv om dette. Det lovte også Sætre våren 2018, men jeg har foreløpig ikke hørt noe fra noen om denne saken.

Jeg er fullstendig klar over at koronaen har krevd sitt, men har snakket med tidligere pårørende som ble lovet demensteam for mange år siden uten at noe har skjedd.

Sjøl vil jeg ikke få nytte av dette teamet om det kommer, men har virkelig fått føle savnet av noen å kunne samarbeide/ dele ansvar med de siste åra. Takket være at jeg sjøl har hatt god helse, to døtre som er sykepleiere i Oslo og veldig god hjelp av de to vaktmestrene fra Sundheim, fikk min mann være hjemme til siste slutt og sovnet stille inn her i mars.

Men sjøl med en erfaren geriatrisk sykepleier i familien fikk vi problem som var helt ukjente for oss. Jeg tok dette opp med alle fire fastlegene min mann hadde + noen vikarer. Våre problem var ukjente for alle disse og det var ingen hjelp å få. Dette i tillegg til omsorgsarbeidet mye av døgnet var en utrolig stor belastning. Tror ikke den som ikke sjøl har vært borti denne situasjonen kan sette seg inn i hvor krevende det er. Men jeg var tross alt heldig på mange måter, ikke minst fordi jeg hadde våre døtre som gode samtalepartnere. Men du verden som jeg ønsket sakkyndig hjelp og noen å dele ansvaret med her i kommunen. Noen som kanskje kunne gitt gode råd og støtte i ei vanskelig og tung tid.

Det er godt kjent at antallet personer med demens vil øke forholdsvis raskt i de kommende åra etter som alderen i befolkningen øker. Jeg tenker stadig på alle de her i kommunen som sliter som pårørende i dag, og som så gjerne skulle hatt støtte for å kunne takle hverdagen bedre og følgelig kunne beholde sine kjære hjemme så lenge som mulig. Dette siste er jo også et uttalt ønske fra myndighetene, men da bør pårørende også ha mulighet til best mulig hjelp og rettledning.

Derfor håper jeg på det mest innstendige at det i nærmeste framtid blir gjort noe med denne mangelen på hjelp til og oppfølging av pårørende til demente i Nord-Fron. Tror sikkert et demensteam vil spare seg inn att på litt sikt i tillegg til tryggheten for pårørende.

Kvam 21.06.21

Mvh Anne Helga Opsahl


Her kan beboerne sykle i Paris, Budapest eller langs Brekkomsvegen

Onsdag ble en ny Motiview, eller en "filmsykkel", overrukket til takknemlige beboere og ansatte ved Ringebu omsorgssenter.


Ingen oppskrift

Da lever jeg i håpet om at det neste år kommer et demensteam i kommunen som kan være til hjelp for de som trenger dette. Årevis i en så krevende situasjon som dette er for pårørende, kan resultere i flere, og kanskje unødvendige pleiepasienter

Vi må huske at dette er ikke en sykdom der en kan følge noen «oppskrift» for hvordan situasjonen skal handteres. Det er individuell oppfølging/ rettledning/ansvarsdeling av fagfolk som er eneste hjelpemiddel for de aller fleste.

Nord-Fron kommune

v/ Administrasjon, Helse og omsorg


Mamma har alltid vært Helle sitt store forbilde, og et levende leksikon - så ble hun sjuk

Da Helle sin mor fikk påvist vaskulær demens, ble «Pårørendeskolen» et viktig ledd til kunnskap, forståelse og aksept.- Etter at Guri blei sjuk har jeg brukt å si at vegen blir til mens vi går, men for en humpete og bratt veg det er

Det sier Knut Rønningen (78) fra Ringebu, etter at kona hans, Guri, ble diagnostisert med demens.Økt livskvalitet med besøksvenn: - Jeg var utrolig mye alene før Ola begynte å komme på besøk

Karin Berget Bu i omsorgsgruppa for Sør-Fron Røde Kors tok i fjor initiativet til å starte opp et besøksvenn-tilbud i bygda. Det ble tatt godt i mot, og nå trenger de sårt flere besøksvenner.