- Kunstige grenser har aldri vært næringsfremmende, heller motsatt

Styret i NHO Innlandet står samlet opp for å beholde Innlandet som ett fylke - også i framtida.

Samlet styre i NHO: Jon Kristiansen er regionndirektør i NHO Innlandet.   Foto: arkiv

Meninger

Som en del av regionreformen ble det i 2017 foreslått at Hedmark og Oppland skulle "gifte seg" for å skape felles muligheter og styrke for fremtiden.

Fromer framtida

Innlandet ble navnet på området som dekkes av de to tidligere fylkene, med Gjøvik, Lillehammer og Hamar som de største byene. Som i alle ekteskap er det ting å justere underveis, men ikke av en slik karakter at en bør bruke ressurser på skilsmisse. Tid og krefter må brukes på langt viktigere ting; for eksempel jobbskaping!

NHO Innlandet sin visjon er: «Styrker næringslivet, former fremtiden.»

Hovedoppgaven er å gå på jobb for bedriftene og arbeidsplassene, og den viktigste jobben er å sikre gode rammebetingelser, slik at det kan skapes verdier og flere arbeidsplasser. Det er bedriftene i Innlandet som skaper liv i by og bygd, og sammen skaper vi et bedre samfunn for alle.

Det viktigste å bruke kreftene på nå, er uten tvil de store utfordringene vi har foran oss i Innlandet; som jobbskaping og grønn omstilling. Bedriftene trenger derfor at all energi og innsats brukes til næringsutvikling, utdanning, kompetanse, oppgradering av fylkesveier, bredbånd og annen infrastruktur. Forutsigbarhet for bedriftene er vesentlig, da det er dette som gir retning fremover. Da blir tid og penger brukt på å organisere seg tilbake til fortiden, til der vi var en gang, helt feil prioritering.
Anna Olea (18) går hardt ut mot fylkesordføreren: - En forferdelig dårlig avgjørelse

Under årets landsmøte for Senterungdommen kritiserte Anna Olea Bakken nedleggelsen av danselinja på Vinstra.


Tydeligere plass nasjonalt

Innlandet fylkeskommune har jobbet godt med å etablere den nye regionen. I møte med fylkeskommunen, oppleves sterkere fagmiljøer som har bredere kunnskap og kompetanse for Innlandet. I ekteskapet har Oppland og Hedmark sine sterkeste sider blitt forent for å løfte helheten. Gamle strukturer er borte og det legges gode, langsiktige planer for hele Innlandet. Forutsigbarhet for bedriftene er vesentlig, og en støyende prosess for å gå tilbake til gamle strukturer, vil bare ta fokus og krefter bort fra de utfordringer som virkelig må løses. For næringslivet, jobbskaperne og distriktsbyggerne, er dette en helt feil prioritering som bygger mer på følelser enn på reelt behov.

Det må være enkelt å forholde seg til myndighetene når bedriftene ønsker å skape arbeidsplasser og verdier i Innlandet. Nå ser vi en samlet region som tar større og tydeligere plass på den nasjonale arenaen. Vi får flere viktige gjennomslag sammen. Rundt regnet er 20 prosent av regjeringen nå fra Innlandet, og den nye regjeringsplattformen har tydelig fotavtrykk fra Innlandet. Dette er et momentum vi bør bruke kreftene våre på å utnytte, og ikke bruke de på omkamper.

Det er brukt om lag 100 millioner kroner på å forene de to fylkene. Kostnaden og tiden brukt på en skillsmisse vil være betydelig. Det økonomiske handlingsrommet for staten Norge blir mindre. Olje- og gassinntekter går ned, og vi blir flere eldre. Korona pandemien har også satt sitt preg på de siste to årene, der flere har kjent på omstillinger over natta og tøffe tider. Det er i dag tre arbeidsplasser bak hver pensjonist, og ganske snart vil det være to.


Olaug (35) velger seg en helt ny retning: - En må tørre og hoppe i det

- Når jeg skulle velge videregående stod det mellom musikk og blomster. Da ble det musikk, nå blir det blomster.Etter mer enn 20 år med søte drømmer tok Endre skrittet og gjorde hobbyen om til jobb

Endre Galstad Ellefsrud tok i bruk eget navn som inspirasjon da han ville starte for seg sjøl.


Henter det beste fra hverandre

Vi trenger én million jobber de neste 30 årene, og to tredjedeler av dette i privat næringsliv. Det betyr at for å kunne opprettholde det velferdsnivået vi har i dag må vi det neste tiåret, skape om lag 20 000 nye arbeidsplasser i Innlandet. Her blir vi sterkere sammen – ikke hver for oss.

Når det gjelder klimautfordringer og Innlandet sitt bidrag til å løse dette, må vi se viktigheten av at bedrifter kan, og vil bidra til å løse oppgavene. Innlandet som helhet har et godt utgangspunkt med grønne naturressurser, og et næringsliv som går bra og vil bidra til å løse våre utfordringer i framtiden. Her trenger vi samarbeid på tvers, og at vi kan hente det beste fra hverandre.

Selv om det vil være enkelte områder i ekteskapet som må pleies, vil det alltid være en styrke å stå sammen, ha et felles hushold. Dette er det bedriftene ønsker at vi bruker tid på nå. Å vokse sammen og være rustet for fremtiden. Kunstige grenser har aldri vært næringsfremmende, heller motsatt.

Av et samlet styre i NHO Innlandet;
Idun Fridtun, Hexagon Ragasco AS, Leif Rune Skymoen, Curida AS, Gunnar A Gundersen, Glommen Mjøsen Skog SA, Hilde Tveiten Døvre, Valdres Næringshage AS, Inger Kristin Dokken, Dokken Bil AS, Luisa Fernanda Arango Medina, Tag Design AS, Sissel Opshaug, Primar AS, Anders Grønli, Moelven Østerdalsbruket AS, Jon Tølløfsrud Hulberg og Husfliden Lillehammer AS


Utvider i Strandgata:

Nå satser Karanbir på flere orientalske smaker i nytt format

Litt over et år etter at Karanbir Singh Munday starta Vinstras første Indiske restaurant utvider han med nytt konsept.Fjellfestivalen ble utsolgt på ett døgn - garantert 3000 deltagere

Fjell- og musikkfestivalen Rondaståk har solgt alle sine festivalpass.Kåra til årets butikk - dette er Hildes suksessoppskrift: - Det handler ikke om å stå bak kassa og være pen jente

Av totalt 27 butikker i regionen, ble Kid Interiør på Peer Gynt kjøpesenter på Vinstra kåra til årets Kid-butikk.Mål om å lyse ut 500 stillingar og lærlingeplassar: - Vi må gjere ein ekstra innsats

Stillingssleppet i 2022 i Nord-Gudbrandsdalen skal bli ennå større og betre.