Nord-Fron kommune og Tinde: - Det er på sin plass å belyse saken fra Tindes ståsted

Tindes forespørsel om tilskudd til oppbygging av elementfabrikk i Lomoen har fått mye oppmerksomhet både i media og blant folk ellers. Det er på sin plass å belyse saken fra Tindes ståsted

Bjarne Slapgard er styreleder i selskapet Tine eiendomsutvikling AS.  Foto: Tor Larsen

Meninger

Da Tinde kjøpte det såkalte Talgø-bygget tok Øyvind Haverstad kontakt med og hadde møte med hver av de tre midtdalskommunene for å orientere om selskapets videre planer. I dette lå også en invitasjon til de tre kommunene om å gå inn med aksjekapital i et Midt-Gudbrandsdal Næringsutvikling. Dette selskapet skulle drive aktivt arbeid med tilrettelegging av ny næringsaktivitet i ledige lokaler i Ringebu, på Frya og på Vinstra. Som kjent så takket både Ringebu og Sør-Fron nei av ulike årsaker, mens dialogen fortsatte med daværende ordfører i Nord-Fron.