- Reises det eksklusjonssak mot Winther, gjelder dette også hele Ringebu Arbeiderpartis ledelse og partiet som helhet

Personer i Aps fylkestingsgruppa truer nå med eksklusjonssak mot vårt medlem og også vår representant i fylkestinget Erik S. Winther.

Ordfører i Ringebu kommune, Arne Fossmo.  Foto: Guro Vollen

Meninger

Innlandet fylkesting skulle den 8.12.21 behandle en sak om hva fylkeskommune skulle gjøre i forhold til at Kommunal og fornyingsdepartementet hadde varslet at det var anledning for å søke om deling igjen av fylket, som tvangsmessig var slått sammen av tidligere regjering. Søknadsfrist 1. mars -22.

Regjeringen skulle dekke kostnadene.

Innlandet ble slått sammen med tvang. Et stort flertall i både Oppland og Hedmark hadde stemt imot dette da det ble behandlet i nov. 2016. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet som var de førende partier med flertall i begge fylker hadde stemt imot, men ble overkjørt av regjeringen.

Saken har nå, etter at den nye regjeringen med nettopp Arbeiderpartiet og Senterpartiet, gitt full anledning til å være villige til å løse opp disse tvangssammenslåtte fylkene.

Den 8.12. ble saken lagt fram for Fylkestinget med innstilling fra Fylkeskommunedirektøren på at Innlandet ikke skulle søke om oppløsning tilbake til Oppland og Hedmark.

Da saken ble lagt fram var dette det eneste forsalg som forelå.

Fra 5 partier i fylkestinget: Senterpartiet, SV, Rødt, MDG, og Frp ble det da fra første taler lagt fram et nytt og hittil ukjent forslag, om at det før noen beslutning skulle tas, gjennomføres en rådgivende folkeavstemming slik Departementet hadde åpnet for. Fylkesordføreren tar da opp dette forslaget fra disse 5 partiene som et utsettelsesforslag, og dermed votert over først.

Trolig hadde ikke da den politiske ledelse i fylkeskommune sett dette før.

Arbeiderpartiet hadde valgt å støtte seg på Høyre, Venstre, og Krf. Det vil si den forrige regjerings mindretallspartier.

På dette nye og ukjente spontane forslag, valgte Winther å støtte, spesielt da det var fullt ut i henhold til de føringer han hadde fått fra sitt eget parti.

Utsettelsesforslaget, som Fylkesordføreren valgt å kalle dette, fikk 29 stemmer mens forslaget ved fra Ap-H-V-Krf kun kunne få 28 stemmer.

Ringebu Ap har behandlet denne bredt. Et åpent medlemsmøte med også teamsoppkobling med stor deltagelse var gjennomført. Saken var grundig presentert både fra partiets politiske ledelse og med de foreliggende fakta på det tidspunkt fra deres representant i fylkestinget, med de opplysninger det som da forefantes på det tidspunkt (saksdok. fra Fylkeskommunedirektøren).

Det ble fra de tillitsvalgte representanter i politisk ledelse og styret lagt fram et alternativt forslag.

Dette ble enstemmig vedtatt. Partiets representant Winther ble pålagt å følge opp dette.

Det har han, sett fra vårt parti etter beste evne gjort.

Reises det nå en eksklusjonssak mot Winther, gjelder dette også hele Ringebu Arbeiderpartis ledelse og partiet som helhet.

Den slags trusler burde Arbeiderpartiet nå i dag ha lagt bak seg for godt.

Vi tar dette til etterretning.