- Hvorfor har vi slike vanvittige strømpriser i Norge?

Det offentlige, altså vi, ved Staten, kommunene/fylkene eier ca. 93% av vannkrafta, og 41% av all vindkraft i dette landet, foreløpig … Vi eier og har ingen styring!

Erik S. Winther.  Foto: Tor Larsen

Meninger

Av dette eier Staten alene 46,6 % av vannkrafta og 20,6% av vindkrafta. Kommunene/fylkeskommunene eier 37,3 % av vannkrafta og 15,5 % av vindkrafta. Da er ikke alle småkraftverka som har vokst opp på private hender tatt med. Utenlandske eiere har foreløpig bare 5% av vår vannkraft, men hele 49,2 % av vår nye vindkraft. Konsesjonslover for dette nei!

Til ettertanke …Vi har ikke engang like kraftpriser og statlige avgifter for alle i Norge. Vi har ingen styring! NB, vi er bare 5,5 mill. innbyggere i Norge, som eks., i London bor det ca. 9 millioner.

I 1969 ble det vedtatt at fylkene Nordland, Troms og Finnmark ikke skulle betale moms, dvs. 25%, på strøm til husholdninger. Næringskunder betaler i hele landet. Disse fylkene er av de store kraftprodusenter i landet. Det finnes ikke kabler som kan føre denne kraften til resten av landet.

Hvordan har våre Stortingspolitikere bestemt at vi skal få bruke dette livsvikte og nødvendige gode, som vi faktisk alle er medeiere i ?!!

Selvfølgelig så de fleste der inne at dette var et fullstendig nødvendig gode som Staten måtte skaffe seg betydelige inntekter av. Ikke bare av produksjonen og overskuddet fra Statens kraftverk, men også gjennom ekstra avgifts legging på landets innbyggere, også vanlige folk.. Sjøl om Staten det er oss! Det er vi som eier denne kraften! I tillegg, hvorfor har vi da disse voldsomme varierende og vanvittige høye priser på det som vi vanlige folk kaller strøm? Hva gjøres med dette?

Produksjonskostnadene av el- kraft i de fleste av våre kraftverk er mindre enn 10 øre pr Kwt. Nyere verk kanskje 10-20 øre. I tillegg har våre sentrale politikere dvs. Staten bestemt at vi skal pålegges El-avgift, en rein tilleggsskatt til Staten, og på dette 25% moms. Deretter en avgift, ENOVA avgift som tilskudd til enøk- tiltak for alle, som kan redusere bruk av el-kraft i hus og bedrifter. Det vil si at vi alle skal belastes med 25 % moms også på alle statlige avgifter som er pålagt oss på rein energi. Dette som vi nesten helt eier hver enkelt av oss!

Forstår alle dette?? Først betaler vi store avgifter til staten på noe vi alle eier, OK, men så skal vi også betale 25% moms på noe vi har rett til å bruke av det vi eier.

Ved forbehold om endringer nylig er forholdet slik for året 2021: Forbruksavgiften til staten var 20,68 øre inkl. moms, pluss Enova avgift 1,25 øre pr kwt. Her har staten budsjettert inn 11,4 milliarder på Elavgifta, i tillegg moms ca. 2,8 milliarder, tils. ca. 14,2 milliarder, i tillegg Enova avgift på 1,25 øre pr. Kwt. I tillegg har vi nettleien, hvor halvparten også går til Staten som avgifter.

Hvem kan redusere det vi kaller strømprisen? EIERENE !

Siste meldinger fra Regjeringa er at El avgifta vil innbringe ca. det dobbelte av budsjettert, dvs. 22-23 milliarder, trolig mer. Pluss moms ca. 5,5 milliarder. Dvs. 28-29 mrd. trolig over 30 mrd. i økte inntekter til Staten på grunn av disse vanvittige kraftprisene vi som eiere nå betaler!

Det ville vel ikke vært over rimeligheten om 15 mrd. hadde blitt tilbakebetalt til vi som eier denne krafta og som ellers skaffer staten milliard inntekter. Deretter må hele systemet med alle kablene og ikke minst alle de, trolig langsiktige avtaler, som er gjort for salg av rimelig strøm ut til Europa, tas opp til revisjon. Vi har nå 7 kabler som det selges billig norsk produsert strøm ut av landet, og vi må kjøpe denne egne strømmen tilbake i til opptil ti gangers produksjonspris!

Det kan skrives en lang avhandling om hvorfor vi har problemer med de 7 kablene til Europa, 4 til Danmark, 1 til Nederland, 1 til Tyskland og 1 til England. Mens vi mangler kabler internt i vårt eget land som gjør at vi har mere billig strøm enn vi kan bruke ett sted, og for lite et annet sted, til astronomiske Europeiske priser, men det aner meg at spalteplassen er for liten. Jeg har jo ingen doktorgrad, bare ca. 25 år i energistyrer og leder i noe år og ca. 8 år som Adm. dir. i et energiverk som gikk foran for kundene fordi vi var eide av våre kunder, og hadde styrer med representanter for de egentlige eierne … Dere, vanlige folk!