Reagerer sterkt på fremlagt statsbudsjett for 2019 vedrørende rovvilt

foto