Dette har gitt meg utrolig mange fine opplevelser, både det å få tak i fantastisk god fisk av fin kvalitet, men også det å treffe, og bli kjent med hyggelig folk som er ute etter det  samme  som jeg. Nemlig gålårøye.

Da jeg begynte dette fisket, var jeg ukjent med både hvor de beste fiskeplassene var, og gode triks for å få tak i fisken.

Jeg bora hull etter hull etter hull, og leita etter fisk, mens de garva og erfarne bygdafolket brukte en metode som gikk ut på og fore, helst med ostekjuke i pilkehullet.  Denne metode er brukt i generasjoner tilbake, og gir større sjanse til og få fisk. Tipset fra bygdafolket var at dette må også du, gjøre.

Jeg fulgte tipset, og fiskelykken økte betraktelig. Det ble veldig mye lettere å få en pen dagsfangst av røye.

NYE FISKEREGLER

Vi er i slutten av 2022, og et rykte om en ny regel for isfiske gikk, og da fiskekort for 2023 skulle kjøpes var det kommet en regel som gikk ut på at foring under isfiske ikke er tillatt. Jeg og mange flere isfiskere ble overrasket, og mye spekulasjoner går om hvorfor denne regelen er kommet.

Regelen er jo et brudd på langvarige tradisjoner med foring, og vil nok føre til færre muligheter og få fisk, og færre isfiskere. Dette igjen, inspirerer ikke nye unge til en så fantastisk aktivitet, som isfiske er.

Jeg stiller da spørsmålet til Gålå Eiendom som eier av Gålåvatn: Hvorfor er regelen kommet, om at foring under isfiske ikke er tillatt?

Er det forurensning, for liten fiskebestand, eller at isfiskere tar for stor andel av fisken i Gålåvatn, som er lagt til grunn for en slik regel?

Jeg, og flere til av isfiskerne som samvittighetsfull kjøper fiskekort, og ellers genererer penger til Gålåområdet, krever et troverdig, og eventuelt faglig begrunnet svar fra Gålå Eiendom.

For meg som hytteeier like ved Gålåvatn, er fiske der, og i nærområdene like viktig som gode skiløyper.