Det gir grunnlaget for at vi i disse selskapene kan bygge annen næring og arbeidsplasser i våre lokalsamfunn. Hvis politikerne i februar bestemmer at fylkeskommunen skal kjøre rutebussene selv, er vår virksomhet truet. Vi er store arbeidsgivere i små kommuner.

Hemmeligheten er at vi kan tilby tjenester som levende bygder trenger: skoleskyss, turbusskjøring, lastebiltransport, verksted eller lokalbutikk. Våre busser er tilgjengelig når togene står, eller det er behov for annen transportberedskap på kort varsel. Vi kjører pensjonister, barnehagebarn, skoleklasser, lag og foreninger på turer, ved siden av de faste bussrutene. Vi bruker selvsagt lokalt verksted og revisor.

Det er kort vei fra sjef til sjåfør. Våre medarbeidere er fleksible og flinke, ved sykdom og ferier stepper andre ansatte eller pensjonister inn. Avtalen med fylkeskommunen er avgjørende for at vi stort sett kun har hele faste stillinger. Vi vil gjerne fortsette med lokal verdiskaping. Både vi og sjåførene mener at fylkeskommunen fortsatt bør la busselskapene utføre skoleskyss og andre transporttjenester til innbyggerne i Innlandet.

Thor Gunbjørnsen, Etnedal Bilruter; Guro Storheil Nordsletten, Lesja Bilruter; René Besseling, Ringebu Bilruter; Jan Tore Alund, Snertingdal Auto; Knut A. Kind, Torpa Bilruter (alle daglige ledere)