Det var mitt ansvar, som avdelingsleder å få timeplanen på plass. Jeg prøvde å løse sudokuspillet, mens svetten rant. Det fantes ingen kvalifiserte lærere å oppdrive. De vi hadde ble flyttet på, og jeg gikk selv inn som norsklærer i en 10. klasse, slik at de skulle få undervisning, veiledning og vurdering fram mot standpunktkarakter og eksamen, av noen som faktisk visste hva de drev med. Alle tiltak ble gjort for å minimere konsekvensene for elevene. Vi fikk tak i folk som gjorde sitt beste. Det skal de ha. Men de var ikke lærere.

De hadde ikke den komplekse kunnskapen du trenger for å være lærer. At en lærer kan faget sitt, er en selvfølge, men det er bare en del av det å være lærer. I tillegg må du kunne din pedagogikk og din didaktikk. Du har ansvar for tilpasset opplæring og psykososialt arbeid. Du må kunne navigere i læreplanen, og legge opp undervisningen slik at progresjonen i faget blir god. Dette krever langsiktig planlegging sammen med de andre lærerne på skolen. Det handler ikke bare om å komme gjennom uka eller timen, men å se hele utdanningsløpet.

Du skal også være medmenneske, og kunne se alle elevene. Alle har rett til et godt og trygt skolemiljø. Det er læreren og skolens ansvar. For å kunne sikre dette, må du kjenne elevene dine godt. Du må jobbe med relasjoner, og sørge for å komme under huden på alle elevene. Særlig der det butter, og kjemien er dårlig. Det er ditt ansvar som lærer.

Du har ansvar for å kunne lovverket, og for å bidra til faglig utvikling sammen med andre kolleger. Du har også ansvarlig for å sørge for at samarbeidet med foreldrene fungerer. I tillegg har hver skole sin egen kultur og uskrevne regler. Disse må du også kjenne til. Høres det komplekst ut? Det er det!

Erfarne skolefolk vil likevel legge merke til at jeg lang ifra har ramset opp alt som ligger til det å være lærer.

Hvem har hovedansvaret når skolene ikke får tak i kvalifiserte folk? Formelt er det kommunen som skoleeier, men i realiteten er det rektor. Rektor skal sørge for at alle elever får den opplæringa de har krav på. Rektor er ansvarlig for at alle elevene ved skolen har et trygt og godt skolemiljø. Rektor har personalansvar for de ansatte på skolen. Å være rektor er et svært komplekst lederoppdrag.

De siste årene har søkerlistene til rektorstillinger vært smertefullt korte. Kommunene må ofte ut med både 2. og 3. gangs utlysning før de får noen på plass. Rektorene melder om at arbeidsbyrden ofte er uoverkommelig stor, og de fleste jobber langt mer enn et årsverk.

Hvordan henger dette sammen med problemet med å få tak i kvalifiserte lærere? Det er både arbeidskrevende og risikabelt å ansette ufaglærte. De kreve mye mer oppfølging og veiledning, og ansvaret blir for mange rektorer overveldende når man ikke kan stole på at de ansatte kan jobben sin. Det å være rektor har dessverre blitt en uriaspost. Det er synd, når den jobben er en av de mest spennende lederjobbene i offentlig sektor.

Skoleledere er avhengige av gode lærere, og lærerne er avhengige av gode ledere. Lærerstreiken er derfor viktig og riktig også for skolelederne. Mindrelønnsutviklingen for lærerne må stoppes, slik at flere velger å bli i yrket.

Torill Beitdokken

Nestleder og lederrepresentant i fylkesstyret

Utdanningsforbundet Innlandet