I Lillehammer 50.0 % som vil beholde Innlandet mens 48,9 % vil ha gamle Oppland tilbake. 50,4 % stemte. I Gjøvik vil 52,2 % beholde Innlandet og 46,8% vil ha gamle Oppland. 46,6 % stemte.

Dette sier alt for Oppland. Mener noen at vi ikke skal følge disse rådene?

Om ett og et halvt år er det kommunevalg igjen.

I alle de øvrige kommunene i Oppland variere støtten til opprettelse av Gamle Oppland igjen fra 81,3 til 54,8. Sju kommuner har over 70 % og Åtte har mellom 60 og 70 % som vil dele Innlandet.

For Opplands representanters i Rep. skap og Fylkesting er vel folkets råd klart og ikke mulig å bortforklare.

I Hedmark med også 22 kommuner sier 15 kommuner de vil dele opp igjen. 7 vil beholde Innlandet.

Sju kommuner har mellom 60% og 70% som vil dele opp igjen. Og 8 kommuner mellom 50 og 60 % som vil dele opp.

Dette er en massiv støtte fra antall kommuner i begge fylker og fra deres innbyggere og velgere.

Tilliten til fylkestingets politikere i partier som går imot dette vil trolig sees igjen om 18-19 måneder når kommune og fylkestingsvalg skal holdes på nytt.