- Vi kan håpe på ein positiv effekt av pandemien der det blir lettare både å be om og strekke ut ei hjelpende hand

foto
Eli Blakstad, velferdsdirektør Statsforvalteren i Innlandet. Foto: Ivar Ødegaard