- Vi kan håpe på ein positiv effekt av pandemien der det blir lettare både å be om og strekke ut ei hjelpende hand