Det var for under ett år siden, og det ser ut for at det fortsatt er «vanlige folk» over «hele landet» som skal vise måtehold og betale skattelettelser og lønnsøkninger for de bedrestilte.

Lønnsoppgjøret førte til at «vanlige folk» fikk lønnsøkning på i underkant av 20.000, oljearbeidere ca 32.000, stortingsrepresentanter ca 76.000 og minstepesjonister 7.500 kroner. Likevel hevder både Støre og Vedum at minstepensjonisten hadde fått mest. De mener visst det går an å leve av prosenter og at 4,1 prosent av 200.000 gir mer penger enn 3,7 prosent av 750.000. Det er vel bare Vedums regneferdigheter som får det til å stemme.

I valgkampen uttalte Sp at det var uaktuelt å sitte i regjering hvis drivstoffprisen kom over 20 kroner literen. Etter nyttår har vel ikke prisen vært under 20 kroner, og Sp sitter i regjering og ser ut til å trives med det.

Strømprisen har mangedoblet seg og ligger mange steder på 2 – 3 kroner pr kilowattime (kwh), noe som begrunnes med at det er lite vann i magasinene. Produksjonskostnadene er 10 – 15 øre pr kwh.

Hvorfor er det lite vann i magasinene? Det er selvfølgelig fordi kraftprodusentene, som for det meste er offentlig eid, ønsker å tjene mest mulig uten hensyn til om magasinene blir tomme til vinteren. Når det heller ikke er politisk vilje til å innføre krav til minstevannstand i magasinene blir det slik. Vi husker hvordan Støre og Vedum sto med brede glis og tommelen opp da staten mottok 10 milliarder i utbytte fra Statkraft.

Nå har riktignok regjeringen innført kompensasjon på 80 prosent på det som overstiger 70 øre pr kwh, begrenset til 5000 kwn pr måned, for ikke å stimulere til luksusforbruk!! Makspris sier de at de kanskje kan vurdere, det vil si at det ikke blir noe av.

Men makspris er jo det som gir «vanlige folk» over «hele landet» en forutsigbarhet om pris på en helt nødvendig vare. En makspris på det dobbelte av produksjonskostnaden vil si 25 – 30 øre pr kwh. For ikke å stimulere til luksusforbruk, bør maksprisen begrenses til 1500kwh i sommerhalvåret og 2500 kwh i vinterhalvåret.

For «vanlige folk» har Ap tradisjonelt vært det partiet som ivaretok deres interesser og hadde reformer og framgang som sitt mål. Etter alliansen med Sp ser det ut for at det gjelder å være mest mulig uklar og bakstreversk. Noe meningsmålingene gjenspeiler.

Steinar Sylthagen

Skåbu