«Det som er bekymringsfullt, er hvordan kollektivtilbudet blir for våre innbyggere»

foto