- Folkeavstemminga er diskriminering av eldre som ikke er digitale

foto
Ordfører i Ringebu kommune, Arne Fossmo. Foto: Guro Vollen