Vi er rike på det Norge trenger mer av i framtida – skog, jord, vann, teknologi, reiseliv og kultur. Samtidig opplever de fleste kommunene at folketallet går ned. Nå må vi sørge for at enda flere får muligheten til å bo og arbeide i vår flotte region.

Skal vi lykkes må vi tenke nytt. For det første trenger landet en ny og forsterka distriktspolitikk. Regjeringen er allerede i gang med en ny stortingsmelding om distriktspolitikk for å se hvilke grep vi kan ta for å skape vekst i hele landet. Her trenger vi alle gode ideer. Jeg inviterer derfor alle til å komme med innspill og gode forslag til hva en kraftfull distriktspolitikk bør inneholde, og jeg kommer til å bruke mye tid på å reise rundt i hele landet for å få innspill.

Jeg tror veldig mange i vår region og i distriktene føler at Staten har forlatt dem, og at tjenestene er sentralisert vekk. Vi i Arbeiderpartiet ønsker å etablere lokale statlige senter som ordner eksempelvis pass, førerkort, vigselsattester, rettshjelpsveiledning og generell gratis juridisk rådgivning. Slike sentra kan gi flere arbeidsplasser lokalt, men først og fremst gi folk tjenestene der de bor. Det er ett konkret tiltak for å gjøre distrikta mer attraktive, vi kommer med mer!

Boligpolitikken må endres. En av de store hindringene for folk som vurderer å investere i bolig i vår region, er risikoen folk må ta. Kjøper du leilighet i de store byene vet du med sikkerhet at verdien vil stige på få år. I mange bygder skjer det motsatte. Verdien på nye boliger eller leiligheter faller. Da kvier mange seg for å gjøre slike investeringer. Denne risikoen må vi prøve å redusere. Nylig hadde jeg møte med ledelsen i Husbanken. De bør være en sentral aktør for å få fart på boligbygging i distrikta. Klarer vi å redusere risikoen for verdifall på bolig i distrikta, tror jeg at flere vil velge Lom framfor Lommedalen.

Så trenger vi flere spennende arbeidsplasser. Næringsministeren lanserte nettopp en reformen «Hele Norge eksporterer». Myndigheter og næringsliv forener nå krefter for å øke eksporten med 50 prosent innen 2030. En storsatsing! Minst ett ev eksportbidraga i denne reformen bør ha adresse Gudbrandsdalen.

Den demografiske utviklinga er også et kraftig signal om at vi trenger flere folk. I 2030 skjer et historisk skifte. Da vil antall eldre over 65 år passere antall barn og unge under 20 år. SSB sier at gapet vil vokse. Ta Lillehammer kommune som eksempel. I dag er det 1500 personer over 80 år. Før 2030 øker denne gruppa med 800 personer. Det blir et enormt behov for å utdanne og rekruttere flere inn i helsevesenet. Denne regjeringa vil satse på desentralisert utdanning. Jeg tror det er viktig. Må ungdommen flytte for å ta utdanning blir det vanskeligere å få dem tilbake. Vår region må være på hugget for å sikre nødvendig helsepersonell i framtida.

Victor D. Norman leda arbeidet med rapporten «Det handler om Norge». Da Norman innleda for Gudbrandsdalstinget i fjor høst sa han at hvis Gudbrandsdalen ikke klarer å løse framtidas demografiutfordringer, så klarer ingen det.

Jeg er helt enig!

Vi har store muligheter til å lykkes og til å ta en sterkere nasjonal posisjon. Men da må vi sørge for politikk og en attraktivitet som gjøre at flere velger å flytte til Gudbrandsdalen. For vi har et sterkt næringsliv og arbeidsplasser - og vi har ressursene til å skape framtidas nye grønne arbeidsplasser.