Bygdeskolen er en viktig brikke i et lite lokalsamfunn, mener Oppland Bygdeungdomslag

foto