- Strømpriskrisen i Norge er en alvorlig situasjon som må løses snarest

foto