Som forkjempere for et nytt Mjøssykehus har vi fått flere positive signaler i det siste. I møter med både lokale folkevalgte og oss på Stortinget har direktør i Helse Sør-Øst, Terje Rootwelt, ikke lagt skjul på at den vedtatte modellen med nytt Mjøssykehus i Moelv ligger godt an. Det er vi glade for. Folk i hele Innlandet fortjener et best mulig sykehustilbud. Mjøssykehuset vil være bærebjelken for å sikre dette på en god måte. Utbygging er utsatt ett år. Det er ikke avgjørende. Nå er det viktigste at prosessen fortsetter og at modellen med Mjøssykehus på Moelv blir vedtatt.

Prosessen om ny sykehusstruktur har pågått i tjue år. Det er utarbeidet tusenvis av sider med utredninger i ulike etapper. Nå er det på høy tid å lande. Vi stiller oss helhjertet bak en beslutning om Mjøssykehuset i Moelv.

Hovedargumentet er samling av fagfunksjoner. Det gjør at pasienter ikke må sendes mellom sykehusene. I tillegg kan behovet for transport til og fra sykehusene i Oslo reduseres. Å drifte videre i alle dagens sykehus, samt bygge nytt ved Hamar, gir et fortsatt fragmentert tilbud. Store fagmiljøer i Mjøssykehuset gir bedre kompetanse og større muligheter innen diagnostikk og behandling. Dette er til det beste for pasientene.

Nå viser det seg at modellen med Mjøssykehuset er best også med tanke på miljø og økonomi. Årsaken er at man kan redusere antall bygg som skal driftes, vedlikeholdes og oppgraderes. De årlige innsparingene med Mjøssykehuset er på hele 395 millioner kroner. Alternativet null-pluss gir beskjedne 45 millioner kroner i innsparing.

Når både fag, økonomi og miljø peker mot hovedsykehuset, føler vi oss trygge på at det blir den endelige løsningen.

Positive signaler i det siste betyr at vi nå er ett stort skritt nærmere et nytt Mjøssykehus på Moelv som kommer hele Innlandet til gode. Enkelte vil fortsatt argumentere for et nytt sykehus på Sanderud. Men når vi først skal bygge et nytt sykehus må vi bygge noe som kommer folk og pasienter i hele Innlandet til gode, ikke bare på de som bor i Hamar-regionen.

Modellen med Mjøssykehuset på Molev betyr at akuttsykehuset på Lillehammer opprettholdes. Det gir trygghet for tilstrekkelig kapasitet og er viktig for de som har lengst reisevei i Innlandet. Modellen med Mjøssykehuset innebærer også en større satsing på lokalmedisinske sentra (LMS), både i Nord-Gudbrandsdal, Valdres og Hadeland. Denne modellen innebærer også en styrka satsing på ambulanseberedskapen. Det er svært viktig i et fylke med spredt bosetting og lange avstander.

Plasseringen i Moelv gjør at sykehuset kan rekruttere medarbeidere fra alle mjøsbyene. Innenfor en reisetid på 30 minutter får det nye sykehuset en stor rekrutteringsbase. Derfor vil framtidige ansatte kunne velge mellom flere byer og tettsteder å bosette seg i. Plasseringen i Moelv er også viktig for at dagens ansatte kan bli med over i det nye sykehuset. Dette er avgjørende for å bygge og å beholde kompetanse. Nærheten til fagmiljøene innen helse og teknologi på NTNU Gjøvik er svært viktig. Her kan man samarbeide innen både utdanning, forskning og innovasjon.

Nå venter en hektisk innspurt før endelig beslutning skal fattes til høsten. Vi i Arbeiderpartiet skal fortsatt stå på for å sikre den beste løsningen for pasientene i Innlandet, nemlig modellen med Mjøssykehuset i Moelv. Utredning av null-pluss utredes for å få et sammenligningsgrunnlag.

Ferske tall på økonomisk innsparing viser hva vi har hevda hele tiden; Null-pluss alternativet er urealistisk! Det er dårligere for pasientene og det er det dårligste alternativet både faglig og økonomisk.