- Store saker for ditt distrikt blir små og enkle for de som sitt langt unna og gjør vedtak