-Hva har egentlig skjedd med forvaltningen av våre store vannkraftressurser, vårt «arvesølv» som hovedsakelig er offentlig eid?