I store system blir dei psykisk sjuke små

foto
Aud Hove, fylkesvaraordfører i Innlandet, meiner det offentlege helsevesenet burde styrkas.